29. května 2024

Program Vlastní bydlení otevřen

Dnešním dnem (15. leden 2021) vstoupilo v platnost nařízení vlády  č. 1/2021 Sb., v platném znění, díky němuž je možné čerpat finanční prostředky z úvěrového programu Vlastní bydlení.

Tento program navazuje na dřívější Program pro mladé a jeho základní podmínky jsou následující:

  • je určen pro žadatele do 40 let, pokud jsou samoživitelé, nebo žijí v partnerství, i registrovaném, musí pečovat o dítě do 15 let (manželé mohou být i bezdětní),
  • úvěr je určen nejen na výstavbu (koupi) rodinného domu, koupi bytu, na rekonstrukci stávajícího bydlení, ale i na koupi družstevního podílu,
  • zrušeny limity na velikost podlahové plochy,
  • dotace 30 000 na každé dítě, které se narodí od chvíle, kdy byla podepsaná úvěrová smlouva.

Výše úvěru:

  • maximálně 600 tis. Kč na modernizaci,
  • maximálně 2 400 000 Kč na výstavbu nebo koupi rodinného domu (nejvýše však 90 % nákladů či ceny),
  • maximálně 2 000 000 Kč na koupi bytu nebo družstevního podílu (nejvýše 90 % ceny),
  • úroková sazba je ve výši základní sazby EU snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě do 15 let, o které žadatel trvale pečuje, minimálně však 1 %.

Podrobné informace naleznete zde.