22. července 2024

Téma: Program Výstavba pro obce – bezbariérovost

Program Výstavby pro obce, z něhož lze čerpat finanční prostředky na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, dostupných a smíšených domů, se řídí určitými pravidly.

Některá z nich postupně probíráme i na stránkách Portálu o bydlení, a především se jedná o ta, která vyvolávají nejvíce otázek. Třeba bezbariérovost. V jakém rozsahu se musí dodržovat, a u jakých typů staveb? Jedná se jen o novostavby, nebo je potřeba i při rekonstrukci doposud nevyužívaných domů počítat s vybudováním bezbariérového vchodu do objektu i do jednotlivých nově vzniklých bytů?

Odpověď je jednoduchá – novostavba musí být opatřena bezbariérovým vstupem do domu a výtahu a všechny byty v prvním nadzemním podlaží musí splňovat požadavky na přístupný byt; novostavba bytového domu o 4 a více nadzemních podlažích musí být vybavena výtahem a všechny jeho byty musí splňovat požadavky na přístupný byt. V případě pořízení sociálních bytů formou stavebních úprav toto nařízení vlády žádné podmínky pro bezbariérové úpravy nestanovuje.

Foto Pixabay