26. května 2024

Program Zateplování – nový bezúročný program SFRB

Jde o program, jehož cílem je energetická modernizace bytových domů, a to formou dotace, úvěru, nebo kombinací obou předchozích možností. O úvěrech více ve výzvě IROP.

Program Zateplování je možné využít po celém Česku, ovšem s výjimkou hlavního města Prahy. Žádosti se přijímají kontinuálně, což znamená, že bude otevřen tak dlouho, dokud v něm budou alokovány finanční prostředky. Správa a vedení úvěru je bez poplatků, stejně tak jako případně konzultace s pracovníky SFRB.

Úvěr je bezúročný.

Žádosti do programu se přijímají ode dne jeho vyhlášení, což je od 2. března 2020.

Úvěr lze využít na:

 • zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí; 
 • pořízení a instalaci stínění v exteriéru;
 • rekuperaci;
 • výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za zdroj, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie; 
 • pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží;
 • pořízení centrálního vytápění v bytovém domě; 
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
 • regulaci otopné soustavy nebo její modernizaci včetně výměny rozvodů tepla a otopných těles;
 • pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona; 
 • výměnu oken a dveří;
 • výměnu výtahu.

Výše úvěru:

 • nejméně 500 tisíc, nejvýše 90 milionů Kč; 
 • nejvýše 76 % celkových výdajů. 

Podmínky pro poskytnutí úvěru:

 • musí být dosaženo nejméně 20% úspory spotřeby energie oproti stavu před modernizací; 
 • program se nevztahuje na bytové domy v Praze;
 • žádost je podána před zahájením energetické modernizace.

Další podrobnosti naleznete zde a také v následných článcích únorového tématu Portálu o bydlení.

Zdroj: Portál o bydlení

Foto: Pixabay