30. května 2024

Projekt Bydlení pro život se rozbíhá

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš představil sérii kroků, kterými jeho resort plánuje zlepšit bytovou situaci v České republice. Kromě investic ze státního rozpočtu a evropských zdrojů ve výši přes 11 miliard korun je to například zákon o podpoře v bydlení. V dubnu se dostal do vnitroresortního připomínkového řízení.

„Pokud chceme zásadně zlepšit bytovou situaci v ČR, musí být jednotlivé změny na všech úrovních systému bydlení vnitřně provázané. Nejde od sebe úplně oddělit kroky, jako jsou zákony, investice do výstavby bytů nebo podpora obcí při přípravě projektů. Stejně tak musí zároveň dojít k citlivé úpravě nájemních vztahů a spolkového a družstevního bydlení. To vše patří pod značku Bydlení pro život,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Jedním z prvních kroků v rámci projektu Bydlení pro život bylo spuštění programu Nájemní bydlení, o němž jsme vás již na Portále o bydlení informovali. Do roku 2025 půjdou ze Státního fondu podpory investic na výstavbu bytů celkem 3 miliardy korun. V těchto týdnech MMR také s Evropskou komisí dojednává dalších 8 miliard korun z Národního plánu obnovy. „Chceme zapojit také soukromé zdroje nebo mezinárodní instituce jako Evropskou investiční banku. Naší ambici je do dostupného bydlení v následujících letech poslat kontrolovaně až 20 miliard korun. Téměř ve všech případech jde o návratné finanční nástroje, kombinace dotace a úvěru, takže peníze se budou do systému v průběhu let vracet,“ vysvětlil Bartoš.

MMR při nastavení investic použije koncept dostupného bydlení, na jehož přípravě intenzivně pracuje. Podpořit může až 2 miliony lidí v České republice. Za dostupný nájem přitom považuje takový, který si mohou dovolit například mladí lidé a potřebné profese. To se liší v závislosti na regionu a příjmech těchto skupin, proto se zvažuje jeho nastavení jako kombinace nákladů na výstavbu a nižšího než tržního nájmu.

Další, neméně důležitou, součástí projektu Bydlení pro život jsou legislativní změny. Na přijetí Senátem čeká stavební zákon, který by měl zjednodušit a digitalizovat stavební řízení. Společně s MPSV připravilo MMR také paragrafové znění zákona o podpoře v bydlení. Podle návrhu vzniknou v obcích s rozšířenou působností kontaktní místa, která budou lidem radit s jejich konkrétní situací, například pomohou s hledáním nového bydlení za dostupné ceny. Také mohou zprostředkovat bydlení s garancí pro majitele bytu nebo pomoc sociálního pracovníka. Kromě toho budou v oblasti mapovat bytovou situaci, což umožní například lépe nastavit investice do bydlení. Zákon má ambice pomoci až 1,4 milionu lidí. Do deseti let se díky němu může snížit počet osob v bytové nouzi o 30 % ze současných asi 154 tisíc.

Počítá se také se vznikem poradních týmů odborníků, které budou v regionech obcím pomáhat s hledáním vhodného modelu investic do bydlení na základě jejich místních potřeb. Poradí také například s nastavením spolupráce se soukromým sektorem. „Nové byty dnes vznikají takřka výhradně ze soukromé iniciativy a peněz, protože obce nemají dost nástrojů, jak situaci s bydlením řešit. To teď měníme, vždy ale půjde o zcela dobrovolnou spolupráci samospráv a soukromých investorů,“ dodal Bartoš.

Kromě toho MMR pracuje na úpravě nájemních vztahů. Debata probíhá hlavně o nežádoucím řetězení krátkodobých nájemních smluv. Současně chce ministerstvo společně s Ministerstvem spravedlnosti hledat způsob, jak zjednodušit a zrychlit proces vyklizení nemovitostí a zároveň v takových případech zajistit nájemci adekvátní ochranu.

V případě družstevního a spolkového bydlení se bude usilovat o narovnání jejich postavení ve srovnání s nájemním nebo vlastnickým bydlením. Zatím je v tomto ohledu současná situace analyzována.

Zdroj: MMR

Foto: Pixabay