22. července 2024

Ředitelkou Státního fondu rozvoje bydlení se stala Hana Pejpalová

„Paní Evě Helclové patří můj velký dík za dosavadní vedení Státního fondu rozvoje bydlení. Fond se stal stabilní organizací se silnou rolí v bytové politice České republiky. Tu nyní s novou ředitelkou budeme dále rozvíjet,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Jmenování přijímám jako výzvu a zároveň jako možnost podílet se na rozšiřování činnosti SFRB v oblasti podpory bydlení,“ řekla Hana Pejpalová. „Státní fond rozvoje bydlení považuji za důležitý nástroj politiky bydlení a těší mne, že se mohu zapojit do procesu jeho zásadní proměny na Státní fond podpory investic, kterou nedávno avizovalo MMR. Věřím, že maximálním využitím všech možností Fondu lze usnadnit realizaci investičních projektů v obcích.“

Ing. Hana Pejpalová (*1968) pracovala jako vedoucí sekce podpor SFRB a předtím působila 11 let na Ministerstvu pro místní rozvoj jako vedoucí oddělení podpory bydlení. Má také zkušenosti s prací v místní samosprávě. Hana Pejpalová je absolventkou pražské Metropolitní univerzity.

Více informací zde