30. května 2024

Rosení oken a jak ho vyřešit

Když pomineme fakt, že pohled na orosená okna příliš nenadchne, nastává otázka, jestli lze kondenzaci považovat jen za kosmetickou vadu, nebo závažný problém. Odpověď je nasnadě, všude tam, kde se dlouhodobě koncentruje vlhkost, hrozí riziko vzniku plísní.

Za rosení skel většinou samotná okna nemohou

Jak vlastně kondenzace vzniká? Kondenzace, nebo chcete-li rosení, vznikne tehdy, když se teplý a vlhký vzduch střetne s chladnějším povrchem. V případě oken může být příčin hned několik. Ale dobrou zprávou je, že ve valné většině případů nejsou na vině okna samotná (naopak je to známkou toho, že okna dobře těsní) jako spíš způsob jejich užívání.

Důležité je, na kterém místě se vám skla rosí

Abyste mohli s kondenzací účinně bojovat, musíte nejprve zjistit, kde vzniká. Z tohoto pohledu rozlišujeme čtyři možné příčiny a začneme u těch méně častých:

Rosení okenních skel z vnější strany

Rosí-li se skla z vnější strany, je to v pořádku. Rosení je signálem, že okna mají vynikající tepelněizolační vlastnosti. Venkovní sklo se v danou chvíli ochlazuje víc, než je teplota okolí, a neohřívá se prostupem tepla z vnitřku ven. Nejedná se tedy o závadu, ale o přirozený jev v důsledku proměnlivého venkovního počasí, kterému těžko poručíme.

Rosení oken v meziskelním prostoru

Tento jev znamená, že tento prostor není hermeticky uzavřen, jak by měl správně být, a vniká tam vzduch. Může to být způsobeno prasklinou na skle nebo netěsností rámečku a spojení skel. Každopádně v tomto případě se jedná o závadu na okně, kterou v případě, že jste sklo nebo rámeček nepoškodili sami, ihned reklamujte.

Rosení rámu okna ve funkční spáře nebo z vnitřní strany

V tomto případě může mít problém více příčin. Například rosení rámu způsobené špatně provedeným napojením okna na ostění, kde chybí tepelná izolace a tvoří se tepelné mosty. Rám se tak ochlazuje přiváděným studeným vzduchem zvenku a teplý vzduch uvnitř místnosti na něm kondenzuje. Skutečný původ rosení musí odhalit a řešit odborník, který by měl ověřit správnost postupu instalace oken oproti projektu a posoudit, zda okna nejsou pokřivená apod.

Rosení okenních skel z vnitřní strany

Mokré vnitřní sklo bývá nejčastějším problémem. Na svědomí ho zpravidla mívá nízká vnitřní povrchová teplota skla a vysoká vlhkost v bytě.

Důležitá je odpovídající teplota, správné větrání a dobrá cirkulace vzduchu. Pozor na závěsy a žaluzie. Vnitřní žaluzie omezují pohyb vzduchu po skle a mohou vznikat tzv. studené kapsy, v nichž dochází ke kondenzaci. V chladných dnech proto raději žaluzie vytahujte.

Jakkoli se zdá být otázka kondenzace banální, příjemné klima v místnosti je nezbytným předpokladem k tomu, abyste se doma cítili dobře. A nejen to, vlhkost v interiéru má zásadní vliv na kvalitu vašeho zdraví. Přestože hygienické normy tolerují vlhkost v interiéru mezi 30 a 70 %, ideální je 40 %. Dlouhodobá vlhkost vyšší než 50 % už může vyvolávat určité zdravotní komplikace způsobené nadměrným množením bakterií a roztočů nebo růstem plísní.

Zdravotní riziko ale není jediným negativem vyšší vlhkosti v bytě. Je třeba si uvědomit další fyzikální jev, kterou je tzv. entalpie. Vzduch nasycený vodními parami totiž potřebuje ke svému ohřátí výrazně vyšší teplotu než vzduch sušší. Rozdíl potřeby tepla při vytápění místnosti s 45% vlhkostí a 70% vlhkostí může být vyšší i o 20 %.

Pokud vlhkost naopak klesne výrazně pod 40 %, subjektivně se při stejné teplotě cítíme chladněji, vysychají nám sliznice, v prostředí vzrůstá prašnost a také tvorba statické elektřiny.

Nežádoucí vlhkosti v interiéru tedy zabráníte správným větráním.

Jak rosení skel ovlivní výběr okna?

Čím je u skel v oknech nižší hodnota Uw (Uf, Ug), tím budete mít menší riziko rosení oken. A totéž platí pro použité komponenty jako distanční rámečky, meziskelní plyn atd. Zejména pro povrchovou teplotu skel má distanční rámeček použitý mezi skly velký význam. Při použití staršího typu hliníkového rámečku je povrchová teplota na styku rámu a zasklení přibližně o 4 stupně nižší než v případě použití plastového distančního rámečku.

Obecně lze doporučit okenní profily, které umožňují větší hloubku zasklení. Standardem je zapuštění skla kolem 15 mm, kvalitnější systémy počítají se zapuštěním skla do 20–25 mm.

Jak se zbavit rosených oken?

Základem jsou kvalitní okna s kvalitním zasklením, která budou zároveň i odborně nainstalována. Pokud se i přesto kondenzace objeví, už víte, že musíte zjistit příčinu. Pohlídejte si vlhkost v interiéru a pravidelně a v dostatečné míře větrejte po celý rok. Pak už vás orosená okna trápit nemusí.

Zdoj: Okolo bytu

Foto: Pixabay