15. června 2024

SFPI je členem Housing Europe

Státní fond podpory investic se stal členem organizace Housing Europe. Jeho členství v roli partnera schválila správní rada Housing Europe 7. června 2024.

Housing Europe je celoevropská federace asociací a poskytovatelů dostupného a sociálního bydlení, jejíž sekretariát sídlí v Bruselu. Je to právě tato organizace, která koordinuje evropské ministeriády, na nichž se projednává podpora rozvoje bydlení. Současně HE pomáhá s řešením dílčích problémů poskytovatelů bydlení, a to od komplikovaného vztahu s nájemníky až po komplexní návrhy rekonstrukcí městských čtvrtí spolu s dalšími investory, obyvateli a místními podniky. Tyto informace jsou pro SFPI důležité jak při strukturování nástrojů podpory bydlení, tak pro činnost Regionálních center podpory investic do bydlení. Věříme, že spolupráce s touto organizací bude pro obě strany přínosná.