29. května 2024

Stavba 2022

Nechce se tomu ani věřit, ale letošní ročník je již 30. pokračováním prestižní architektonické soutěže Stavba roku.

Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která stavební dílo prováděla nebo se podílela na jeho financování, projekci nebo realizaci, či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby a která zdokumentuje zrealizované dílo níže uvedeným způsobem a uhradí prezentační poplatek. Přihlášku do soutěže může podat i organizátor jiné přehlídkové soutěže, pokud uhradí registrační poplatek, vyplní přihlášku, a pokud přihlašovaná stavba nebyla posuzována v minulých ročnících v celostátní soutěži Stavba roku.

Přihlášku včetně požadované dokumentace je nutno zaslat elektronicky nejpozději do 10. 6. 2022 do 24 hodin na e-mailovou adresu stavbaroku@stavbaroku.cz.

Více informací najdete zde

Zdroj: Stavba roku

Foto: Pixabay