12. dubna 2024

Tag Archives: čistit

Téma: Hospodaření vodou – šedá voda

Zdrojem pro užitkové využití vody v budově a s tím související úspora vody pitné je kromě vody dešťové i voda odpadní splašková. Proces úpravy pro její zpětné využití je však technologicky náročnější než u vody dešťové. Termínem splašková odpadní voda charakterizujeme vodu znečištěnou lidskou činností, tzn. odpadní vodu z kuchyní, prádelen,… číst dále Téma: Hospodaření vodou – šedá voda

Číst dál »