18. června 2024

Tag Archives: imise

Téma měsíce: Vlastnické právo a sousedské vztahy. Zákaz imisí

Jak již bylo v přechozích článcích zmíněno, imisí se rozumí jakýkoli element mající původ na pozemku jednoho vlastníka a účinky na pozemku jiného vlastníka. Slovo imise lze přeložit jako vhánění, vpuštění, vnikání. Zákaz imisí tedy znamená, že vlastník nesmí jednat tak, aby se účinky jeho činnosti projevovaly na cizím pozemku, a zároveň nesmí… číst dále Téma měsíce: Vlastnické právo a sousedské vztahy. Zákaz imisí

Číst dál »

Téma: Omezení vlastnického práva při obtěžování imisemi

Vlastnictví není spojeno pouze s právy, ale také s povinnostmi. Vlastnické právo však může být omezeno pouze zákonem nebo smluvně. V rámci sousedských vztahů vznikají poměrně často spory z důvodu obtěžování hlukem, kouřem, odpady a jinými imisemi. Obecně zákon stanovuje, že vlastníkovi se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných… číst dále Téma: Omezení vlastnického práva při obtěžování imisemi

Číst dál »