30. května 2024

Tag Archives: přechod nájmu

Téma měsíce: Co řeší nájemci a pronajímatelé II? Následky smrti nájemce, přechod nájmu bytu

Následky smrti nájemce, resp. právní úprava, která se této skutečnosti týká, je obsahem občanského zákoníku. Přechod práva nájmu bytu je právním nástupnictvím, v jehož důsledku přecházejí na osobu stanovenou v zákoně práva a povinnosti předchozího nájemce. Původní nájemní vztah nezaniká a trvá i nadále, a to se všemi základními obsahovými atributy… číst dále Téma měsíce: Co řeší nájemci a pronajímatelé II? Následky smrti nájemce, přechod nájmu bytu

Číst dál »

Téma: Přechod nájmu na člena domácnosti při úmrtí nájemce

Přechod nájmu bytu je zvláštní druh právního nástupnictví, které se odlišuje od dědictví. Jde o situaci, kdy majetkové právo přechází zvláštním způsobem, nikoli cestou dědictví. Tento institut upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) v ustanovení § 2279 a následujících. Ustanovení § 2279 odst. 1 občanského… číst dále Téma: Přechod nájmu na člena domácnosti při úmrtí nájemce

Číst dál »