25. května 2024

Tag Archives: spotřeba

Téma: Jak se sleduje spotřeba tepelné energie

Pro řízení spotřeb energií a médií v bytových domech je prvotním předpokladem jejich průběžné měření a vyhodnocování. Osoby odpovědné za správu domu a správci bytových domů obvykle nedisponují průběžnými daty z fakturačních měřidel dodavatelů energií a médií v průběhu sledovaného období. Údaje o spotřebách z fakturačních měřidel lze v případě… číst dále Téma: Jak se sleduje spotřeba tepelné energie

Číst dál »

Téma: Způsoby sledování spotřeb tepelné energie

Měření spotřeby energií a médií je vstupním předpokladem pro energetický management v podmínkách bytových domů. V rozhodující většině případů bude sice komplikována skutečností, že osobám odpovědným za správu domu a správcům nebude umožněn vzdálený přístup k datům z fakturačních měřidel dodavatelů energií a médií v průběhu sledovaného období, ale i… číst dále Téma: Způsoby sledování spotřeb tepelné energie

Číst dál »