27. května 2024

Tag Archives: Výtahy

Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Přístupnost a bydlení ve vyhlášce o požadavcích na výstavbu

Nová prováděcí vyhláška o požadavcích na výstavbu ke stavebnímu zákonu stanoví nové termíny, pojmy a požadavky také ve vazbě na bydlení. Ve stávající vyhlášce o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, byly stanoveny požadavky na upravitelné byty a byty zvláštního určení. Tato terminologie se v novém pojetí obsahově mění. V základních… číst dále Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Přístupnost a bydlení ve vyhlášce o požadavcích na výstavbu

Číst dál »