26. května 2024

Tag Archives: zástavní právo

Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Zástavní právo k nemovitosti

V kupních smlouvách o převodu nemovitosti se často můžeme setkat s ujednáními o zřízení zástavního práva. Pomocí zástavního práva lze dosáhnout relativně silného a spolehlivého zabezpečení pohledávky na zaplacení kupní ceny. V zástavním vztahu vystupují do popředí tyto základní prvky: zástava, zástavní věřitel, zástavní dlužník a zástavce. Právní úpravu zástavního práva nalezneme v… číst dále Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Zástavní právo k nemovitosti

Číst dál »

Téma: Věcná břemena, předkupní a zástavní právo

Služebnosti a jejich typy (III)  V rámci vymezení typů služebností je stěžejní ustanovení § 1265 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jako „občanský zákoník“). Služebnosti tak členíme na pozemkové a osobní. Z povahy těchto pojmů se pozemkové vážou k služebnému pozemku a osobní ve prospěch určité osoby. Pozemkovou služebnost nelze… číst dále Téma: Věcná břemena, předkupní a zástavní právo

Číst dál »

Téma: Věcná břemena, předkupní a zástavní právo

Reálná břemena (II) Reálná břemena jako jeden z typů věcných břemen upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), v ustanovení § 1303-1308. Jak již bylo zmíněno v předchozích článcích, právní úprava služebností v mnohém koresponduje s právní úpravou reálných břemen. Definici reálných břemen… číst dále Téma: Věcná břemena, předkupní a zástavní právo

Číst dál »