20. dubna 2024

Téma: Analýza potřeb energií pro bytový dům

Jen někteří z nich ovšem ví, že řešení je to jen tak napůl. Potenciál zateplených domů totiž zůstává často nevyužitý díky tomu, že se při rekonstrukci nezabývali technologiemi pro vytápění a přípravu teplé vody.

Proč zateplení nestačí?

Důležité je, aby na zateplení domu navazovalo snížení množství tepla, které je do domu přiváděno. Mnoho majitelů si myslí, že od toho jsou termostatické hlavice u topení. Těmi však mohou regulovat pouze množství tepla, které bude ohřívat radiátory.  Ve stoupačkách a rozvodech v domě bude dále cirkulovat nadbytečné množství tepla, které v tu chvíli není potřeba. Přitom neustálý vývoj technologií přináší celou řadu nových možností, kdy nesrovnatelně nižší investice, než je zateplení domu, může přinést další desítky procent úspor.

Jak je to s moderními trendy?

Obyvatelé bytových domů se často domnívají, že ještě nepřišel správný čas a moderní technologie jako tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny a podobně jsou zatím příliš nové a hodí se leda tak pro experimentátory v rodinných domech? Mýlíte se. Tyto technologie jsou nedílnou součástí dnešního světa, a aniž bychom si to uvědomovali, provází nás na každém kroku. Dokonce už často nejsou ani tak nové.

Jako příklad můžeme uvést fotovoltaické elektrárny. Světová kapacita instalovaných fotovoltaických článků by už dnes byla schopná uspokojit 40 mil. domácností a každým rokem se zněkolikanásobí. Navíc slunce je zdroj, který tady ještě pár let bude a množství energie, která z něho dopadá na zemský povrch, by celkovou současnou spotřebu elektřiny pokrylo šesttisíckrát.

Jinak tomu není ani v oblasti vytápění. Tepelná čerpadla už dávno nejsou výsadou skupinky nadšenců, zkoušejících si soběstačnost ve svém rodinném domě. Dnes již běžně vytápí velké kancelářské budovy a jsou zajímavou alternativou i pro vytápění bytových domů. Zájem o toto „vytápění budoucnosti“ prudce stoupá. Podle údajů prodejců se počet instalovaných tepelných čerpadel u nás každý rok zdvojnásobí. Bez možností nezůstaly ani domy napojené na centrální zdroj vytápění. Dnes dostupné regulace dokážou ušetřit více než 20 % takto dodávaného tepla.

To je jen stručný výčet možností, které posouvají vytápění v bytových domech na zcela novou, nesrovnatelně vyšší úroveň. Šetření energiemi a využívání nových technologií je dnes už považováno za standard moderního bydlení. Nový trend se stále více projevuje i při prodejích a pronájmech bytů, kdy se zvolené technologie a jejich přednosti stále více podílejí na rozhodování potenciálních kupců či nájemníků.

Moderní technologie ale nejsou jenom o úsporách

Moderní technologie nám ale nepřináší jen úspory. Pomáhají nám třeba i s komfortem bydlení. Oblíbenou technologií posledních let je například klimatizace. Je poměrně náročná na elektrickou energii, ovšem ve spojení s fotovoltaickou elektrárnou se vás její provoz nijak významně ekonomicky nedotkne. Chladit přece potřebujete právě v době, kdy slunce svítí nejvíce.

Technologie také pomáhají s neduhy původních otopných soustav. Vhodná regulace na patě objektu například odstraní bouchání v radiátorech, nedotápění či přetápění v bytech, hlídá maxima nasmlouvaná s teplárnami a zamezí odběru tepla z CZT v době, kdy je venku teplo a není potřeba topit.

Jak ale poznat, které technologie jsou pro bytový dům nejvhodnější? 

Pokud je vaším cílem úsporné a efektivní využívání energií, máte k dispozici v podstatě jen dvě cesty:

a) spotřebovat energií méně, a / nebo

b) získat jednotku energie za nižší cenu.

V obou případech potřebujete mít k dispozici dostatek kvalitních informací.

Nejprve je proto nezbytné přesně vědět, v jakém energetickém stavu se váš bytový dům aktuálně nachází a jaké jsou jeho technické možnosti. Tady pomůže například průkaz energetické náročnosti budovy, který by dnes dle zákona už měli mít všichni k dispozici. Dále je potřeba vycházet z toho jaké jsou technické možnosti domu a lokality ve které dům stojí. Pokud například není v lokalitě dostatečná plynová přípojka, je zbytečné uvažovat o budování plynové kotelny. Pro laika je poměrně složité se v problematice energií orientovat. V neposlední řadě je také potřeba mít dostatečné znalosti například o tom, z čeho se skládá cena za konkrétní energii.

Na trhu je v současné době celá řada firem, které různé technologie nabízí. Není proto výjimkou, že dnes u vás zazvoní někdo, kdo vám doporučí jako nejlepší řešení tepelné čerpadlo a zítra někdo jiný a bude vás přesvědčovat, že nejlepším řešením je vlastní plynová kotelna. Výhody budou pravděpodobně zdůrazňovat podle toho, kdo co nabízí. Pro laika je ovšem velmi těžké jednotlivé varianty porovnat. Proto je dobré k řešení přistupovat s rozvahou. Není výjimkou, že prodejce přesvědčí majitele bytového domu, aby si nechali namontovat technologii, která je pro daný dům naprosto nevhodná. Po prvním vyúčtování se pak nestačí divit, kolik je stálo topení. Reklamace je pak poměrně složitá, protože zařízení funguje správně, jen nepřináší slíbené úspory.

Pokud tedy uvažujete o úsporných opatřeních ve vašem bytovém domě, nechejte si napřed udělat důkladnou analýzu například formou energetické studie. Taková studie by měla obsahovat popis stávajícího stavu, přehled možných technologií s výpočtem jejich návratnosti a doporučení, které z technologií jsou pro konkrétní bytový dům nejvhodnější. Chytrá investice do úsporných technologií v bytových domech se každopádně vyplatí. Technologie šetří peníze, pomáhají získat částečnou nezávislost na dodavatelích energií a v neposlední řadě zvyšují komfort bydlení.

Zdroj: Martin Ištvánek, ČSRB

Foto: Pixabay