5. června 2023

Téma: Bydlení a finance

Společné části domu

V rámci tématu Služeb spojených s užíváním bytu je vhodné zaměřit se též na společné části domu. Společně s poplatkem za plnění spojená s užíváním bytu jako je topné, stočné a podobně se od jednotlivých vlastníků bytových či nebytových jednotek požaduje poplatek na údržbu těchto prostor. Co se rozumí těmito společnými částmi domu?

Hlavní vodítko je obsaženo v ustanovení § 1160 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), kde se však nehovoří o společných částech domu, nýbrž o nemovitosti. V současné právní úpravě došlo k odklonu od přesného vymezení toho, co je a co není společnou částí domu, a tak máme nyní v zákoně rámcové vymezení co do určujícího hlediska. Přijato bylo dále nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (dále jen „nařízení vlády), které dispozitivně upravuje, co jsou společné části domu.

Společnou částí nemovité věci jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Nařízení vlády pak upřesňuje, že se bude jednat o pozemek, na němž je dům postaven a dále pozemek funkčně související s provozem a správou domu a s užíváním jednotek, na němž jsou zejména zpevněné plochy, předzahrádky, parkovací plochy, dvory nebo na němž jsou umístěny drobné stavby, zejména čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní kotelna a další stavby, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu.

Nyní již ale ke společným částem domu. Zejména ve zmíněném ustanovení pak nalezneme demonstrativní výčet toho, co zákon považuje za společné části domu: vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu, schody, vchody, chodby, komíny, střecha ale také bazény, výtahy, kotelny a další. Společnou částí domu jsou dokonce balkony, lodžie, terasy apod.

Shora uvedené příklady jsou poměrné jasné, jak tomu bude ale v případě, že určité společné části jsou přístupné pouze z jednoho či jen některých bytů? Situaci si lze představit například u balkónů, atrií nebo i chodeb. V tomto případě svědčí dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) nařízení vlády výlučné užívací právo pouze tomu, kdo k nim má přístup.

Jde o zvláštní režim, kdy tato věc, resp. součást věci se nachází ve spoluvlastnictví všech, ačkoliv právo užívat náleží jen konkrétním vlastníkům jednotky.  Tato zvláštní koncepce ale nic nemění na povinnosti vlastníka s výlučným užívacím právem udržovat tuto společnou část v dobrém stavu. S ohledem na to lze rovněž upravit i výši příspěvku na správu společných částí domu. Nevylučuje se též jiný režim, který bude plynout z prohlášení vlastníka domu.

U prostorů, které představují garáže, sklepy a podobně můžeme rozlišovat tři režimy. Zaprvé se bude jednat o společnou část domu, která bude určena k užívání všech – typicky, je-li v domě suterén s vyznačenými parkovacími místy, která bude možno užívat, nikoliv však s nimi jinak disponovat.

Druhou alternativou je, že tento „parkovací prostor“ bude splňovat znaky jednotky dle občanského zákoníku, takže nebude společnou částí domu, nýbrž další věcí v podílovém spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek. Právním důsledkem bude možnost disponovat s ideálním spoluvlastnickým podílem, na který se však váže předkupní právo všech ostatních spoluvlastníků – tzn., že dispoziční svoboda je značně omezena.

Nejideálnější stav představuje situace, kdy každé parkovací stání bude jednotkou, která tudíž bude moct být předmětem vlastnického práva kteréhokoliv vlastníka jednotky nebo i třetí osoby, která bude moct s ní nakládat dle svého uvážení. Aby se ale jednalo o jednotku, musí se jednat o garáž jakožto prostorově oddělenou část domu.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix