24. dubna 2024

Téma: Bydlení aktuálně – rady a doporučení

V kostce vše o fasádě bytového domu

Fasáda bytového domu je vizitkou bytového domu, jeho vlastníků či spoluvlastníků. Její stav by proto měl být v centru pozornosti správy společných částí. Krásná a vzhledná fasáda bytového domu zásadním způsobem ovlivňuje hodnotu nemovitosti, tedy hodnotu každé jednotky v domě. Celá řada fasád prošla v minulých letech revitalizací v podobě dodatečné instalace tepelné izolace, jejíž provedení může být s odstupem času hodnoceno jako nedostatečné a také může podléhat nejrůznějším vlivům, které ovlivňují její stav (plísně, řasy, přirozené povětrnostní či klimatické podmínky nebo prostě špatné provedení zateplovacího systému). Vedle toho se dnes stále více prosazují nové trendy spočívající v dozateplení fasád, v rozšiřování lodžií nebo zřizování lodžií tam, kde je vlastníci jednotek neměli dosud k dispozici.

Poruchy zateplovacích systémů

Problémů se projevuje na již zateplených fasádách celá řada. To souvisí jak s kvalitou provedení stavebních prací, tak i s kvalitou použitých materiálů či systémů. Často se opakující chybou je neznalost správného technologického postupu, nebo přímo jeho úmyslné nedodržení, a to i v důsledku tlaku investora na cenu díla. Ať tak, či tak, výsledkem je narušení povrchových vrstev, které mohou vést např. až k viditelným prasklinám na povrchu fasády. Jiným typem poruchy však může být nerovnoměrná námraza na povrchu fasády.

Objektivně je třeba přiznat, že ne vše je dáno chybami. Vše nové vždy prochází intenzivním vývojem a stejně tomu bylo i u zateplovacích systémů. V mnoha případech z pohledu předpisů platných v době realizace stavby byly zateplovací systémy aplikované ve správné kvalitě a správným postupem, přesto některé z nich nyní vykazují poruchy.

Příčin vzniku prasklin může být mnoho. Podle tvaru, místa vzniku a četnosti lze usuzovat o možných příčinách a závažnosti defektů. K základním chybám patří nesprávný způsob lepení, nekvalitní izolant nebo výztužná mřížka, spáry mezi izolačními deskami, nesprávné provedení armování nebo nedostatečná pružnost systému.

Nejzávažnějším problémem je, že některé poruchy mohou vést ke ztrátě stability celého zateplovacího systému. Při následné vichřici pak může dojít k jeho zřícení a ohrožení zdraví obyvatel, což se v minulosti už několikrát stalo. Závažné je, že nedostatky způsobené nedodržením dnes platných technologických postupů se neprojevují poruchami vždy v krátké době od aplikace. Ke vzniku větších poruch může dojít například až při extrémních povětrnostních podmínkách (silné bouřky, vichřice nebo arktické mrazivé počasí), ke kterým u nás bohužel stále častěji dochází.

V dlouhodobém horizontu mohou vést praskliny na fasádách k poškození tepelné izolace budovy, proto je vhodné je včas sanovat. Správné postupy přitom nelze doporučit všeobecně, mohou být určeny pro konkrétní fasádu až po důkladné prohlídce jejího stavu. V případě menších nedostatků může stačit lokální oprava, ale u větších problémů, kdy je systém nestabilní, nebo dokonce hrozí jeho zřícení, bude třeba zateplovací systém zafixovat. Současné technologie jsou na výrazně vyšší úrovni, než tomu bylo před 10–20 lety. Detailní analýza možností řešení by neměla zapomínat ani na možnost „doizolování“ či „doteplení“ fásady, nebo dokonce na nahrazení poškozené fasády novým zateplovacím systémem.

Plísně, řasy

Mikroorganismy žijící na fasádách bytových domů se mohou snadno stát zdravotní komplikací pro všechny, kdo v domě bydlí. Odborné firmy dnes dokážou určit, co na fasádě žije, a z provedené analýzy se zadavatel dozví též informace o tom, jaký vliv mohou mít nalezené mikroorganismy na lidské zdraví.

V 97 % případů půjde o řasu Apatococcus, z plísní pak o druhy rodů Alteranaria a Cladosporium. Řasy působí neesteticky, ale také mohou vést k degradaci fasády. Některé druhy plísní však produkují mykotoxiny, které mohou představovat přímé ohrožení lidského zdraví. Do bytů se mohou dostat především při větrání a mohou způsobovat například záněty očních rohovek, alergie a další zdravotní komplikace.

Za zřasením fasád stojí kombinace více faktorů, jakou jsou severní orientace fasád, okolní biopásma, blízkost stromů a keřů, nekvalitní strukturální hrubozrnné omítky, nekvalitně nebo nevhodně navržené klempířské prvky. Zásadní podíl na růstu má také samotný kontaktní zateplovací systém, který sice izoluje fasádu proti úniku tepla z objektu, ale současně způsobí, že fasáda je na povrchu chladná a vlhká. Podle zjištění odborníků může být vytvoření vhodného klimatu pro vznik řas a plísní na běžné fasádě již do 7 až 10 let od zateplení, kdy dojde k postupné kolonizaci mikroorganismů na povrchu fasád.

Způsobů správné údržby a ošetření fasády bytového domu je více, ale v každém případě je nejsprávnější cestou svěřit se do rukou odborné firmy, která se na péči o fasády soustředí. Jedině tak totiž zamezíte aplikacím nesprávných postupů, které často nevedou k cíli, a ještě navíc sem tam nějakou tu fasádu poškodí. Mnohem větším problémem je však skutečnost, že o fasádu zdaleka svědomitě nepečují všichni vlastníci bytových domů.

Rozšiřování lodžií

V podobné situaci se většina majitelů bytových jednotek asi ocitla: okna a výtahy dosloužily, střechou zatékalo a únik tepla neúprosně protočil hodiny elektro a plynoměrů. A tak v posledním desetiletí prošly mnohé bytové domy větší či menší modernizací. Nutné práce jsou tedy na mnoha domech hotovy a přichází společné úvahy o tom, jak bydlení ještě vylepšit. A což tak zvětšit si výměru bytu a získat přitom krásný prostor k posezení nebo třeba k pěstování květin?

Zvětšení plochy bytu a zhodnocení nemovitosti – to jsou asi nejdůležitější argumenty, proč se do rozšíření lodžie pustit. Pokud se navíc lodžie zasklí, může vzniknout celoročně obyvatelná zimní zahrada, která rázem zvýší komfort bydlení. Lodžii v bytovém domě lze rozšířit pomocí např. montovaných systémů, které nevyžadují budování nákladů. Použité konstrukce pak zatěžují statiku domu jen minimálně. Výhodou jsou také zcela bezúdržbové materiály. Podlaha lodžie se dá prodloužit podle přání objednatele a technických parametrů konkrétního bytu až o 100 cm. Lze tak získat prostor, o který vlastníci a nájemci bytů přišli třeba při zateplení fasády. Pro lodžie a balkony je to navíc příležitost, jak se lépe vypořádat s hlukem a prachem z projíždějících aut, s deštěm nebo navátým listím. Představa, že je možné lodžii využívat plnohodnotně po celý rok, aniž by využití omezovalo nepříznivé počasí, prach nebo hluk z okolí, tak může být zcela reálná. Na lodžii či balkonu pak lze posedět u šálku kávy nebo čaje a třeba u toho alespoň na chvilku zapomenout na strasti současných omezení. Zvětšená a zasklená lodžie navíc pomáhá minimalizovat tepelné ztráty a snížit náklady na vytápění.

I v této oblasti platí, že je lépe volit z řešení, jejichž dobré příklady lze najít v každém větším městě. Rozšíření lodžií a balkónů či jejich zřízení tam, kde dosud nejsou, je vedle shora uvedeného navíc ještě tou investicí, která se promítne do hodnoty bytu.

Zpracoval: Mgr. Martin Kroh, ČSRB