15. června 2024

Téma: Bydlení manželů

O tom, jakým způsobem, a to i co se rozvodu manželství týče, bude náš květnový seriál.

Manželství, pokud se budeme držet formálního vysvětlení pojmu, je právní a společenská instituce, legislativní základ rodiny. Je uzavíráno na základě dobrovolného rozhodnutí snoubenců s cílem vychovat děti v harmonickém soužití. Manželství jako zmíněný institut s sebou nese práva i povinnosti, které by manželé měli respektovat. Praxe bývá bohužel mnohdy jiná, zvlášť když dojde k rozvodu manželství. Zásadním momentem manželství, a to před i po rozvodu, bývá otázka bydlení. Jí se bude náš seriál věnovat.

Jako obvykle bude rozdílem do několika částí:

Obecně k bydlení manželů

Ochrana bydlení

Ochrana rodinné domácnosti

Bydlení za trvání manželství

Rozvod manželství I

Rozvod manželství II

Bydlení manželů po rozvodu I

Bydlení manželů po rozvodu II

Pokud vás budou zajímat další podrobnosti či budete potřebovat odpověď na některé otázky, pište na mail info@portalobydleni.cz.