15. června 2024

Téma: Co byste měli vědět o bydlení v bytovém domě

Zateplení domu (VII)

Zateplovací boom v České republice vrcholí, což souvisí i s aktuálně gradující energetickou krizí, jejíž dopady na peněženku každého uživatele bytu či rodinného domu v podobě zvyšujících se záloh na teplo či elektrickou energii postupně vzrůstají. Poměrně málo se ale mluví o tom, že nemalé procento proběhlých realizací je provedených nekvalitně. Firem, které nabízely či nabízejí tepelně izolovat bytový dům, jsou desítky. Úkol zateplit bytový či rodinný dům vypadá jednoduše, a tak se do něho pouštějí i firmy bez dostatku zkušeností. Chyb se zde dá udělat mnoho, navíc často s fatálními důsledky.

Fatální chyba

Mezi fatální chyby při instalaci zateplení patří špatná vazba desek, nedbalé zpracování detailů kolem stavebních otvorů, nebo dokonce použití neadekvátních materiálů – zateplovacích desek, lepidel a penetrací. Vážným problémem bývá též nevhodně provedené ukotvení, kdy jsou trny příliš zapuštěné, nebo naopak vystupují nad úroveň fasády. To má za následek tvorbu vzduchových bublin a následně tepelných mostů, zvýšenou koncentraci vlhkosti, tvorbu mechu a plísní či tzv. prokreslení desek do finální povrchové vrstvy fasády. Zde se bohužel většinou nenajde jiné řešení než generální oprava celého fasádního systému, případně doprovázená nepříjemným reklamačním řízením, znaleckými posudky a někdy i soudním řízením. Proto postupujme krok za krokem.

Volte vždy ucelený zateplovací systém

Zateplení je vždy certifikované jako zateplovací systém skládající se z izolace, lepidla, perlinky atd. I laik by si proto měl vybrat, jaký systém bude provádět a jaké materiály je možno v tomto systému použít. Systém má název nejčastěji podle dodavatelů omítkovin. Majitel takového zateplovacího systému je povinen celý tepelně izolační systém komplikovaně odzkoušet, aby desítky let spolehlivě fungoval. Také má vždy na svých internetových stránkách ke stažení technologický postup montáže, který je třeba dodržet. Jen pokud se použije ucelený zateplovací systém aplikovaný dle technologického postupu montáže, je na zateplení záruka. Pokud však konečný dodavatel zakoupí nějakou součást systému – lepidlo, izolaci, omítku apod. – a nalepí to vše na stěnu zateplovaného objektu, nelze za všech okolností očekávat požadované vlastnosti a kvalitní zateplení se zárukou.

Volba izolantu

První krokem je samozřejmě volba vhodného izolantu a jeho tloušťky, což zní jako banální záležitost, ale i v tomto realizační firmy pohříchu často chybují. Důležité kritérium je difuzní propustnost tepelné izolace, například klasický polystyren má poměrně vysoký difuzní odpor, proto někteří odborníci doporučují na starší cihlové domy použít nejlépe polystyren perforovaný, případně minerální vatu.

Nicméně výpočty ukazují, že množství vzniklého kondenzátu při použití polystyrenu je menší než hranice, kterou dokáže materiál odvést, takže s jeho použitím problém být nemusí. Větší komplikace ale nastává, pokud je cihelné zdivo vlhké z důvodu vzlínání vody od základů. Kontaktní zateplení běžným polystyrenem nebo minerální vatou se smí provádět na stěny s dlouhodobou maximální pětiprocentní vlhkostí, pokud je vlhkost vyšší, maximálně do deseti procent, musí se již použít speciální systémy, například s děrovaným polystyrenem. Už z tohoto bodu vyplývá, že návrh zateplení není úplně jednoduchý, a je rozumné se poradit s odborníky, aby systém spolehlivě dlouhodobě fungoval.

Výběr vhodného dodavatele

Každý dodavatel by se měl prokázat absolvováním zácviku na aplikaci vybraného zateplovacího systému výrobcem, u kterého lze povětšinou spolehlivě ověřit, zda bylo na stavbu vyskladněna i celá materiálová skladba vybraná, a nakonec i zaplacená zákazníkem. Vždy se vyplatí podívat se ve větším detailu na realizované stavby podle dodaných referencí, nejlépe s větším časovým odstupem od jejich realizace.

Pozor na počasí

Především u šedého polystyrenu je nesmírně důležitá správná teplota při provádění a zakrytí desek před přímým slunečním zářením v průběhu jejich lepení, nejčastěji sítěmi na lešení. Vysoké teploty působící na povrch desek totiž způsobují větší dilataci desek a tím vznik mezírek.

U zateplovacích systémů je základní podmínkou pro dlouhou životnost také přilnavost lepicí vrstvy mezi izolantem a stěnou, a také mezi izolantem a vnější základní vrstvou (lepicí stěrkou s armovací tkaninou). Při vysoké teplotě dochází k takzvanému sprahnutí stěrky, nedojde tedy k chemické reakci potřebné pro požadovanou pevnost.

Ideální teplota pro zateplování domu je zhruba 20 °C, při realizaci by teplota neměla klesat pod 5 °C a stoupat nad 25 °C. V chladném počasí 0-5 °C je ale možno využít speciální lepidla pro nízké teploty.

Doporučená péče

Životnost fasády výrazně zvýšíte použitím udržovacího nátěru v předepsaných intervalech. Omítky přetírejte dle doporučení jejich výrobce. Čištění a pravidelná údržba fasádních systémů však není v České republice u bytových domů standardní zvyklostí.

Zdroj: Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay