15. června 2024

Téma: Co je předmětem rozúčtování nákladů?

Předmět rozúčtování nákladů jsou:

Služby konzumované ve společných částech domu, kterými jsou především:

 • úklid společných částí domu,
 • odvoz komunálního odpadu,
 • provoz výtahu,
 • spotřeba elektrické energie ve společných částech domu (zejména osvětlení),
 • rozhlasové a televizní rozvody,
 • provoz a čištění komínů.

Služby konzumované uvnitř bytu nebo nebytového prostoru, kterými jsou především:

 •  dodávka tepla,
 • centrální dodávka teplé vody,
 • dodávka studené vody a odvádění odpadních vod.

U SVJ a BD to mohou být:

 •  náklady na odměny členů statutárních orgánů,
 • náklady na odměnu osobě, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku (operativní správce),
 • pojistné,
 • provozní náklady.

(Rozúčtování nákladů na uvedené položky a jejich roční vyúčtování jako ostatních záloh za služby žádný právní předpis výslovně neupravuje, ale bývá to standardně předmětem vnitřních rozhodnutí SVJ nebo BD).

Možná vás zajímá, proč nejsou položky zahrnuté v body tři coby zvláštní výdaje spojené s bytovými družstvy nebo SVJ zahrnuty do běžného vyúčtování. Vysvětlení je následující:

Zákonem o službách je předvídáno povinné roční vyúčtování záloh, které byly zaplaceny příjemcem služeb (vlastníkem jednotky či nájemcem bytu nebo nebytového prostoru) na předpokládané náklady služeb. Položky spojené s činností SVJ nebo družstva představují standardně součást nájemného (nájem či družstevní nájem bytu nebo nebytového prostoru) či příspěvků na správu domu a pozemku (vlastnictví jednotky), přičemž součástí družstevního nájmu jsou také účelně vynaložené náklady vzniklé při správě bytů a nebytových prostor a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na jejich opravy a investice. Podobně je součástí příspěvků na správu domu a pozemku u vlastnictví jednotek tvorba dlouhodobých zdrojů na opravu a investice domu. V obou případech nejsou dlouhodobé prostředky na opravy a investice předmětem ročního vyúčtování.

Zdroj: právní odbor Ministerstva pro místní rozvoj

Foto: Pixabay