12. dubna 2024

Téma: Co je to sociální a smíšený dům a sociální byt

Ne všem, kteří chtějí řešit bytovou situaci ve svých obcích, je jasné, co tyto pojmy zahrnují, proto je vysvětlíme.
Smíšený dům – musí mít alespoň 20 % sociálních bytů a nejméně jeden byt dostupný. Je-li v domě více než 12 bytů, sociálních bytů musí být 12 + 20 % ze zbylého počtu, místnost pro domovníka nebo sociálního pracovníka a samostatná místnost s WC a umyvadlem.
Sociální byt – byt určený k pronájmu způsobilé domácnosti s alespoň základním vybavením a podlahovou plochou v rozmezí od 23 m2 až do 120 m2.
Způsobilá domácnost – domácnost, která má nízký příjem a nevyhovující bydlení.
Nízký příjem – započitatelný příjem podle zákona o existenčním minimu všech členů společně hospodařící domácnosti včetně příspěvku na bydlení, který po odečtení normativních nákladů na bydlení nepřesahuje 1,6násobek životního minima podle zákona o životním minimu a který nelze zvýšit využitím vlastního majetku podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Nevyhovující bydlení – byt neodpovídající specifickým požadavkům člena společně hospodařící domácnosti, vyplývajícím z jeho zdravotního omezení, bydlení společně hospodařící domácnosti v prostorách, které nejsou určeny k trvalému bydlení; nekvalitní byt nebo přelidněný byt za podmínek uvedených v příloze k nařízení vlády, jímž se program řídí.