15. června 2024

Téma: Dřevostavby

Specifika objektů srubového charakteru (III)

Alternativní srubové objekty

Kanadské sruby – nosnou konstrukci tvoří stěnový systém z klád, které mohou být tvarově neopracované (nehraněné), popřípadě částečně hraněné. Obvyklý průměr klád je cca 350 mm, ale volí se i výrazně silnější klády. Všechny klády mohou být vyfrézovány na stejný rozměr, nebo jsou velikostně různé (ruční opracování). Řezivo se opracovává ještě v době před vysycháním dřeva především z důvodu lepší opracovatelnosti a také pro minimalizaci problémů při užívání stavby (sesycháním a dotvarováním se zacelí mezery mezi kládami, zvýší se únosnost stěny atd.). Díky tomu je ale nutné počítat s velkým dosednutím srubové stěny (6 cm / m výšky), tj. pro jedno podlaží o výšce 3 m to může být až 180 mm. Návrh stavby si tak vyžádá systém aretací, speciální úpravy nadpraží oken a dveří, úpravu schodiště s dočasným stupněm atd. Není doporučené srubovou stěnu navrhovat i ve vyšších patrech, především v podkroví, kde figurují i další faktory jako šikmina stěny, a rozdílné klesání mezi štítem a krovem, u kterého je sedání nepatrné.

Dalšími specifiky je výška podlahy alespoň 0,5 m nad terénem kvůli ochraně dřeva před vlhkostí a sněhem nebo přesah střechy, který chrání přečnívající trámy před vodou. Dále pak napojování nedřevěných příček (obvykle SDK nebo zděné) do předem vyfrézovaných drážek. Díky sedání je také nutné správně navrhnout veškeré prostupy stropy a střechou (komíny, stoupací či odpadní potrubí), napojení zděných příček na stropy atd. Při postupné aretaci je také třeba počítat s tím, že celá stavba klesá nestejnoměrně – více a rychleji sedají stěny vystavené přímému slunci, méně pak konstrukce ve stínu (pro minimalizaci problémů je tak doporučeno vyhnout se vnitřním srubovým stěnám). Díky výše uvedenému je proto nutné počítat s tím, že montáž a stavba srubu je relativně rychlou záležitostí, sedání stavby však probíhá minimálně 5 let, tj. ze začátku je komfort bydlení o něco snížen. I později dochází k postupnému dotvarování a změnám, které jsou přirozené a kterým nejde zabránit, protože je dřevo organické a choulostivé na změny počasí (především slunce a vlhkost), dochází tak k praskání nebo kroucení dřeva, které nemusí mít vliv pouze na snížení estetiky domu. Dá se tomu předejít (minimalizovat problémy) jen kvalitním projektem a realizací od velmi zkušené stavební firmy.

Problémem jsou velmi omezené možnosti vedení instalací ve srubových stěnách, zavěšení sanity, skříněk apod., je také nutné správným návrhem minimalizovat možné problémy s vlhkostí (sprchový kout nebo vana u srubové stěny atd.). Topení je obvykle omezené na podlahové nebo teplovzdušné vytápění, radiátor osazený pod okno těsně vedle srubové stěny (nebo dokonce na ni zavěšený) není rozhodně doporučen. Je také nutné dodržovat veškerá pravidla při návrhu otvorů ve stěnách, pro přesahy převázek (křížení srubových klád) atd.

Sruby piece on piece (PoP) – oproti kanadským srubům umožňují větší variabilitu řešení, dispozic a obecně vzhledu objektu. Je to především díky tomu, že místo srubové stěny z klád je stavba tvořena skeletem – sloupořadím, kde jsou sloupy od sebe vzdáleny cca 1–2 m, prostor mezi sloupy je pak vyplněn srubovou stěnou, která již nemá nosnou funkci, pouze výplňovou, a sedá nezávisle na nosné konstrukci srubu. Srubovou stěnu je možné nahradit prosklenou výplní. Výhoda daného systému je také v tom, že ve směru rovnoběžně s vlákny dochází k minimálnímu sesychání, takže stavba (nosný skelet) téměř nesedá. Na druhou stranu je však dům obvykle méně stabilní a vyžaduje pečlivější posouzení statikem. U nás navíc tento typ srubů není běžný, dodavatelé s ním nemají velké zkušenosti.

 Tento typ staveb však není v naší kultuře běžný, když si odmyslíme drobné hospodářské stavby, tak se u nás objevil se až po revoluci, kdy se výrazně zvýšila poptávka po něčem novém, netradičním a sruby především kanadského typu něco takového nabízely. Naše legislativa a územní plány obcí a měst však na daný typ staveb nebyly připraveny, docházelo a nadále dochází k mnoha problémům. Roubenky v našich končinách oproti srubům historii sice mají, ale o moc lépe si v procesu schvalování nevedou.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pivabay