29. května 2024

Téma: Dřevostavby

Stručný nástin historického vývoje (I)

Toto krátké shrnutí bude o jednom z prudce se rozvíjejících fenoménů malého a středního stavebnictví, což jsou jednoznačně dřevostavby, a o teoriích a mýtech vinoucích se kolem nich. Nebudeme hodnotit rozdíly mezi laickým a odborným pohledem, mezi teorií a praxí, ale budeme se snažit o objektivní pohled projektanta, výrobce, dodavatele a malého developera na rozvoj dřevostaveb s ohledem na vývoj stavebního trhu v Česku.

Zelená pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby

Dřevo společně s kamenem a hlínou bylo jedním z prvních materiálů, které člověk používal ke stavbě svého obydlí od nepaměti. Dřevěné domy mají svůj charakter a kouzlo a ve většině případů spadají do skupiny pasivních, nízkoenergetických a energeticky úsporných staveb. Stavebníci, kteří se pro ně rozhodnou, myslí nejen na zdravé a příjemné životní prostředí, ale také na rozumné zacházení s energií či smysluplné použití přirozených obnovitelných stavebních materiálů.

Historie dřevostaveb

Podobně jako sláma a hlína je dřevo jedním z nejstarších stavebních materiálů.

Starověk

  • spojen s vývojem lidstva a architekturou,
  • první dřevěné stavby stavěli neandrtálci 120-40 tis. let př. n. l. – byly to primitivní kruhové chýše,
  • v souvislosti s osidlováním Eurasie se objevují větší stavby s půdorysem i 15×9 m.

Novověk

  • Z doby 400-500 n. l. známe slovanská hradiště s tzv. dlouhými domy.
  • V 11. až 15. stol. se stavěly vesnické dřevěné stavby, kostely, dřevěná opevnění tvrzí, hrádků. S vývojem vojenství a vojenské techniky byly z důvodu větší bezpečnosti postupně nahrazovány stavbami kamennými.
  • až 15. stol. je charakterizováno dřevěnou lidovou architekturou; pokračuje nepřetržitě až do poč. 20. stol.
  • Používání tesařských spojů, kolíkových spojů, první spoje ocelové.
  • Masivní prvky dřeva, nejdříve kulatina, později opracované hranoly.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay