23. července 2024

Téma: Fotovoltaiky. Historie zásobování bytových domů energiemi

Velké téma rezonující současnou společností jsou ceny energií. I proto se během dubna vydáme prozkoumat tuto problematiku, která tíží nejednu českou domácnost. Jednou ze záchran je instalace fotovoltaik, tedy metody přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Pojďme se však v první části dubnového tématu nejdříve krátce ohlédnout do novodobé historie.

Bytové domy lze rozdělit na několik kategorií, především podle data vzniku. Městská zástavba prodělávala v minulých dekádách postupný vývoj. Její hlavní cíl, poskytnout dostatečně komfortní bydlení v centrech měst, kde byla nouze o pozemky, vedl ke stavbě vícepodlažních budov.

Za první republiky se topilo převážně pomocí lokálních topenišť na dřevo nebo uhlí. Každá jednotka měla vlastní komínový průduch a ve sklepě malý sklad paliva. Později se do vytápění zapojil pohodlnější (a i částečně čistší) plyn. 50. léta jsou známa budováním prvních sídlištních celků a nástupem centrálního zásobování teplem, převážně ve formě parovodních systémů s výměníkovými stanicemi. Domy z 50. let měly většinou jednoduchou sedlovou střechu bez většího množství komínů.

Panelová výstavba pozdního socialismu se vyznačovala rovnými střechami s výdechy společného odtahu z digestoří a nástaveb pro umístění soustrojí výtahů.

V porevolučních letech se mnoho staveb vrátilo k individuálnímu vytápění plynem a v dnešní době je vidět snaha o zapojení jak kondenzačních mini kotlů, tak tepelných čerpadel. Z hlediska zásobování teplem je potřeba ještě dát do vzájemných souvislostí stále se zlepšující stavební materiály a s tím i menší tepelnou náročnost budov.

Zásobování elektrickou energií bylo v prvních činžovních domech velmi jednoduché, většinou byla elektřina (často o napětí 110V) využívána pro svícení a částečně i pro vaření. Výstavba v období komunismu se vyznačovala u panelových domů vysokým stupněm prefabrikace a využíváním hliníkových vodičů, ale také dodržováním norem a stanovených postupů.

Stavby prováděné v 90. letech měly velmi rozdílnou kvalitu provedení, objevují se první nové materiály. Postupně se přechází na „pětivodičovou soustavu“ a rozvody se stávají složitějšími.

V současné době lze pozorovat v nově stavěných bytových domech rozvoj chytrých instalací s prvky IoT. Starší zástavba je pak postupně modernizována a elektroinstalace uváděna do stavu reflektujícího požadavky dnešní moderní domácnosti.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay