15. června 2024

Téma: Fotovoltaiky. Montáž na střechu budovy

Nejviditelnější součástí instalace fotovoltaického systému jsou bezesporu jeho moduly, které je nutné umístit na dostatečně osluněné místo jako například střešní plášť či fasádu a zajistit odolnost jejich montáže vůči větru, sněhu a dešti.

Před započetím příprav na montáž je nutné provést minimálně statické posouzení střechy s ohledem na aktuální stav krovu a krytiny, kontrolu požadavků památkové péče, posouzení stáří krytiny a predikce její životnosti. Fotovoltaika se staví s životností +20 let, tedy by bylo vhodné, aby stav krytiny odpovídal predikci minimálně 20 let bezvadné funkce. V tomto bodě je často část projektů ukončena a sdružení začíná řešit rekonstrukci střechy. V neposlední řadě je důležité posoudit možné provedení vedení ze střechy ke střídačům.

Nejjednodušší je instalace na šikmé střechy s taškovou krytinou. Zde bývá také nejméně problémů se statikou a hydroizolací. Také životnost krytiny většinou přesahuje minimálně požadovaných 20 let bez větších problémů. U plechových střech je již situace výrazně horší, protože je potřeba především detailně posoudit statiku střechy. Na střechy s falcovaným plechem se profily pro montáž modulů většinou připevňují pomocí svorek přímo na falc. Zde je nutné, aby byla střešní krytina kvalitně přichycena k latím a podbití. Variantou je umístění na tzv. kombovruty, zde ale výrazně stoupá riziko zatékání do střešní konstrukce, protože vrut musí projít konstrukcí i hydroizolací střechy. Obdobně je tomu u „kanadského šindele“ a šikmých lepenkových střech obecně. Zde navíc bývá problém s životností krytiny. U rovných střech je instalace fotovoltaik většinou bezproblémová na střechy se zásypem kačírkem. Zde se nejlépe uplatní nízké konstrukce se sklonem do 15° položené a přitížené přímo na povrch střechy. U plastových krytin je potřeba před instalací zkontrolovat dovolené plošné zatížení krytiny a také její požární odolnost. V případě hořlavé skladby střechy je nutné fotovoltaickou elektrárnu navrhovat s opatřeními zvyšujícími odolnost vůči případnému zahoření. Obecně platí, že každá střecha je jiná, když ne konstrukčně, tak z pohledu aktuálního stavu. Proto je potřeba vždy u projektové dokumentace trvat na individuálním posouzení konstrukce odborníky.

Při samotné montáži je zapotřebí zajistit pohodlný přístup na střechu, mnohdy je nutné využívat montážních plošin, či lezeckého způsobu práce. Instalace musí zůstat přístupnou i po dokončení tak, aby bylo možno provádět údržbu a revize. Připomínáme, že bezpečnosti práce na střeše při montáži i následné údržbě FV systému pojednávají články z prosince 2022.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay