15. června 2024

Téma: Fotovoltaiky. Možnosti využití fotovoltaické elektrárny jako zdroje energie pro bytové domy

Elektrická energie hraje v bytovém domě zásadní roli. Většinou slouží k vaření, osvětlení a pohonu domácích spotřebičů. Ohřev teplé vody je u bytových domů spíše centrální (společná plynová kotelna, výměníková stanice), ale setkáváme se i s bytovými domy s individuálním ohřevem vody pomocí elektrického nebo plynového boileru. Výše vyjmenované spotřebiče elektrické energie jsou ze své podstaty více méně vhodné pro napájení energií získanou ze solárních (fotovoltaických) modulů.

Pokud se podíváme na možnosti bytového domu, nejlépe vychází instalace v domech postavených v 50. a 60. letech se sedlovou střechou a centrálním vytápěním. Nesmí ale projít rekonstrukcí půdních prostor na byty, protože nově vytvořená střešní okna snižují využitelnou plochu. Takový dům má rozměrnou sedlovou střechu a většinou 4–6 podlaží, což znamená i přiměřený počet bytových jednotek. U starých činžovních domů bývá u instalace fotovoltaické elektrárny problém s velkou členitostí střechy, kde je možné umístit jen menší množství modulů. U panelových domů je často poměr plochy střechy vůči předpokládané spotřebě kvůli velkému počtu podlaží nevýhodný.

Fotovoltaickou energii je možné využít v bytovém domě i pro krytí společné spotřeby energie. Zde ale bude potíž se soudobostí odběrů, kdy dům má větší spotřebu ráno a večer (provoz výtahů, osvětlení), a řešení by tak vyžadovalo nákladnou baterii. Vůbec nejlépe v současné době vychází využití energie z fotovoltaik pro dohřívání teplé vody. Pokud je navíc již teplá voda ohřívána centrálně, jedná se většinou pouze o instalaci elektrokotle (výměna boileru) a řídicího systému. V případě ohřevu vody boilerem umístěným přímo v každé bytové jednotce je na zvážení, zda při rekonstrukci stoupaček neprovést přechod na centrální ohřev. Takové řešení je totiž investičně výhodnější, a navíc ušetří v bytových jednotkách cenný prostor.

Další možností využití elektrické energie z fotovoltaik je její prodej. Zde je dokonce možné využít nabídky firem, které elektrárnu na domě postaví vlastním nákladem a budou provozovat na základě nájemní smlouvy. Je jasné, že tento způsob řešení bude ekonomicky pro vlastníky bytových jednotek méně výhodný, ale na druhou stranu většinou nebude nutné jinak významně zasahovat do práv obyvatel domu.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay