29. května 2024

Téma: Fotovoltaiky. Právní předpisy – podpora nebo omezení?

Z pohledu právních předpisů je vždy největším oříškem přesvědčit vlastníky o tom, aby souhlasili s umístěním fotovoltaiky, zejména mají-li být jednotky připojeny k síti, což je v případě domů s nízkou společnou spotřebou prakticky jediná možnost ekonomického využití fotovoltaiky. Jak na to?

Zatímco v předchozí právní úpravě bylo nutné měnit všem připojeným jednotkám obchodníka, a tím pádem také vyžadovat souhlasné prohlášení všech vlastníků jednotek, v nové právní úpravě již stačí 2/3 (samozřejmě toto musí umožňovat stanovy). Nicméně je potřeba upozornit na problém spojený s vlastnictvím střechy, kde se sice nemusí všichni podílet na výstavbě a souhlasit s ní, ale i tak je nutné vyřešit pronájem střechy, kde se má fotovoltaika nacházet.

Dalším oříškem je řešení prodeje elektrické energie v případě, že se vlastníci domluví na systému, kde chtějí využívat prodej přebytků do sítě. Zatímco u off-gridových systémů je energie spotřebována přímo v budově většinou na ohřev vody, systémy připojené k síti již vyžadují mechanismus na obchodování s energií. Díky úpravě energetického zákona, která platí od 1. 1. 2023, došlo ke zvýšení hranice instalovaného výkonu, kdy není nutné žádat o stavební povolení a také není vyžadována pro prodej přebytků licence, na 50 kWp. Zatímco původní hranice 10 kWp znamenala, že prakticky všechna energie byla spolehlivě spotřebována, vyšší výkon už znamená existenci přebytků, které je nutné pro ekonomicky smysluplné řešení zužitkovat.

V případě činžovního domu s jedním majitelem je situace jednoduchá – vlastník prodává přebytky jako každý jiný rodinný dům a zisk může využít libovolným způsobem. U SVJ je situace složitější a pro prodej energie je nejvhodnějším řešením založit společnost s právní formou „zapsaný spolek“, protože pak není nutné vytvářet zisk. Toto je pro možnost spravedlivého rozpočítání zisků mezi jednotlivé vlastníky velmi důležité, protože je možné rozpočítat peníze tak, aby výsledná bilance byla nula.

Poslední významnou změnou v právních předpisech je souvislost posunu limitu instalovaného výkonu z pohledu stavebního zákona. Z pohledu bytových domů se jedná svým způsobem o požehnání i prokletí. Požehnání ve smyslu, že není vyžadováno stavební povolení, ani licence, prokletí pak v tom, že taková situace svádí k tomu, že ani větší instalace nebudou provedeny s ohledem na všechny technické aspekty, respektive budou některé požadavky ignorovány. Největší rizikem je jednoznačně posouzení statiky střechy, které je zvláště pro ploché střechy více než žádoucí. Méně známým faktem je, že odpadne-li nutnost stavebního povolení, neznamená to, že nebude existovat dokumentace o provedení stavby, jehož součástí by měly být právě i statické posudky a požárně-bezpečnostní řešení splňující podmínky požární bezpečnosti podle právního předpisu upravujícího požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektrické energie.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay