25. května 2024

Téma: Fotovoltaiky. Technické obtíže – měření výroby a spotřeby

Rozhodnete-li se pro zřízení fotovoltaiky, je nutné se seznámit se všemi možnými úskalími, která nejen instalace, ale i následná distribuce energie skýtá. V dnešním díle našeho seriálu se proto hned u několika z nich zastavíme.

Připojení fotovoltaiky do rozvodů bytového domu může narazit na problémy s kapacitou přípojného místa. Na druhou stranu ale v městských aglomeracích bývají sítě stavěny dostatečně robustní a tyto problémy jsou spíše doménou starší vilové zástavby. Daleko větší problém nastává se spravedlivou distribucí vlastní vyrobené energie mezi vlastníky jednotek. Donedávna existoval jen jeden způsob, jak to zajistit, a to sloučením odběrných míst. Dnes lze toto řešení doporučit spíše činžovním domům s jedním majitelem, který cenu za elektrickou energii účtuje jako služby spojené s používáním bytu. U sdružení vlastníků bytových jednotek je v České republice spíše obvyklé, že elektrickou energii (na rozdíl od tepla a vody) odebírá každá jednotka individuálně na základě smlouvy s distributorem a druhé smlouvy s obchodníkem.

Od počátku roku 2023 je možné u bytových domů realizovat tzv. komunitní sdílení energií. Předpokladem je jedna přípojková skříň. To znamená, že zatím nelze do komunity sdružovat více budov. Dalším předpokladem je vytvoření „vůdčího odběrného místa“. Doporučuje se, aby jím bylo přípojné místo se společnou spotřebou. Jednotlivé bytové jednotky se stanou „přidruženým odběrným místem“ a distributor podle domluveného klíče zajistí přepočet energie dodané do soustavy vůdčím místem mezi přidružená odběrná místa. Výhodou systému je, že pro majitele bytových jednotek neznamená přechod na přidružené odběrné místo změny v současných smlouvách s obchodníkem a také, že se do komunity nemusí zapojit všichni nájemníci. Samotná pravidla na rozpočítání nákladů mohou být různá a například odrážet výši investice do společné stavby.

Zavedením komunitního sdílení se tak bytové domy mohou vyhnout největší obtíži, a to je rozvedení energie do každé bytové jednotky separátním vedením. Přesto i v tomto případě platí, že pokud je možno vyrobenou energii spotřebovat ve společných prostorech, nebo ještě lépe využít k ohřevu „společné“ teplé vody, mívá takový systém nejlepší ekonomické parametry. Potom již zbývají jen „běžné“ technické problémy, a to vhodné trasování vedení, požární bezpečnost a navýšení statického zatížení střešní konstrukce.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay