29. května 2024

Téma: Hygienické prostory

Řešení bezbariérových hygienických prostor stanovených vyhláškou č.398/2009 Sb., vychází z dílčích obecných požadavků na řešení bezbariérových záchodů, van, sprchových koutů a sprchových boxů.

Požadavky na hygienické bloky s parametry bezbariérového užívání – koupelny se sprchovým koutem nebo vanou jsou uvedeny v české technické normě ČSN 73 4108:2013 Hygienická zařízení a šatny, jenž sice neplatí pro navrhování hygienických zařízení v obytných budovách, ale může být inspirací pro řešení těchto náročných prostor.

Základní bezbariérový hygienický prostor, jenž je vždy tvořen koupelnou se záchodem, musí být umístěn na úrovni vstupu do bytu, a to v návaznosti na obytné místnosti, zvláště ložnice. Dveře koupelny musí být otvíravé ven. V bytě se třemi a více obytnými místnostmi, musí být zřízena další samostatná záchodová kabina, jejíž dveře o šířce nejméně 0,8 m musí být také otvíravé směrem ven. Samostatná záchodová kabina musí umožnit najetí vozíku zejména za účelem úklidu. Další bezbariérové požadavky nejsou na tuto kabinu kladeny.

Výsledná půdorysná velikost základní bezbariérové koupelny musí respektovat manipulační nároky u jednotlivých zařizovacích předmětů – umyvadla, záchodové mísy, sprchového koutu, vany atd., a samotný manipulační prostor invalidního vozíku průměru 1,5 m. Vhodné rozmístění zařizovacích předmětů a technického vybavení umožní snadný přístup osobám s pohybovým omezením. Hygienické prostory je vždy potřeba vybavit protiskluzovými podlahovými materiály.

Umístění vany nebo sprchového koutu je v bezbariérových koupelných bytů zcela individuální a v závislosti na pohybových možnostech uživatelů. Optimální řešení je použití obou zařizovacích předmětů. V případě upřednostnění vany (zvláště u bytů s více obytnými místnostmi) musí být zabezpečena dostatečná manipulační plocha před vanou. Vhodná velikost vany je 1,6–1,7 m délky a 0,7 m šířky, výška vany 0,5 m. Vana by měla být odsazena od stěny ve vzdálenosti 0,1 m z důvodů umístění madla, které nesmí zasahovat do prostoru vany. V návaznosti na sedací část vany se v bezbariérové úpravě musí provést přizděná plocha šířky nejméně 0,4 mm, která slouží jako místo pro přesedání z vozíku. Dalším možným přesunem do vany je pomocí zvedáků.

Koupelny se sprchovým koutem jsou vhodné do menších bytů. Sprchový kout o nejmenších půdorysných rozměrech 0,9 x 0,9 m musí být vybaven sklopným sedátkem, event. mobilní stoličkou, a madly. Vedle sprchového prostoru musí být zajištěno volné místo pro odložení vozíku.

Osazení záchodové mísy je osově 0,45 m od boční stěny, na které se umisťuje pevné madlo. Vedle záchodové mísy na druhé straně musí být zachován volný prostor, proto se zde osazuje pouze madlo sklopné.

Stěny hygienické prostory musí zajistit po konstrukční stránce kotvení nejrůznějších opěrných pomůcek (např. madla) s nosností minimálně 150 kg.

Optimální řešení hygienického prostoru vychází z konkrétních požadavků a možností zdravotního postižení konkrétní osoby.  Praktické příklady jako zdroj inspirací jsou zobrazeny na obrázcích (obr. 6a–6e).

Zdroj: Ing. Renata Zdařilová, ČKAIT