14. dubna 2024

Téma: Hypotéka přežije i manželství

Důležitou součástí rozvodu je vypořádání majetku a všech závazků. Může to být i takto: nechám si byt, tudíž i hypotéku, a s tebou se vyrovnám. Pro soud dostačující, nikoli však pro banku.

Vyvázání z úvěru

Skutečnost, že jeden z bývalých manželů převzal závazky spojené s hypotékou, automaticky neznamená, že ten druhý z nich byl vyvázán. Je to častý omyl, jemuž „právě rozvedení“ podléhají. Spoludlužníka z úvěru totiž nevyvazuje soud, ale právě banka. A ta to udělá jedině v případě, že ten z manželů, jemuž hypotéka tzv. zůstala, prokáže, že má dostatečnou bonitu na její splácení. Druhé kolo rozvodu se tedy může odehrávat na bankovní půdě.

Co je bonita

Zjednodušeně řečeno, je to schopnost splácet úvěr. Podle bonity se určuje úroková sazba, v zásadě platí, že čím vyšší bonitu klient prokáže, tím nižší úrokovou sazbu od banky získá. Bonitu ovlivňuje mnoho faktorů, například věk, pohlaví, dosažené vzdělání, profese, rodinný stav žadatele, počet vyživovaných dětí atd. Pokud partner, který si hypotéku ponechal, dostatečnou bonitu neprokáže, banka druhého z manželů z hypotéky nevyváže, přestože dohodu o vypořádání majetku posvětil soud. V tomto případě není banka soudním rozhodnutím vázaná. Co dělat?

Noví spoludlužníci

Řešením je například přibrat do hypotéky nového spoludlužníka, jímž mohou být rodiče či nový partner. Banka též může přistoupit na nový splátkový kalendář, splátky odložit či hledat v součinnosti s dlužníkem jiné přijatelné řešení. Důležité je však uvědomit si, že banka má vždy rozhodující a konečné slovo.

Pronájem nemovitosti

Dočasným řešením situace může být pronájem nemovitosti. Nájemné je pak možné použít na hypotéční splátky, i když je pravděpodobně zcela nepokryje. Ovšem i tento krok je nutné konzultovat s bankou.

Prodej nemovitosti zatížené hypotékou

Je to další z možných řešení situace, a velmi časté. Opět připomínáme nutnost souhlasu banky. Prodej funguje zhruba následovně:

  • kupující má hotovost, uhradí dluh bance, ta převede nemovitost na nového majitele, zbytek peněz jde prodávajícímu; prodej je dobré načasovat na konec fixace úrokové sazby a vyhnout se tak sankcím za předčasné splacení hypotéky,
  • kupec převezme nemovitost i s hypotékou, banka si prověří jeho bonitu a dá k prodeji souhlas; kupující složí peníze do notářské zástavy a uvolněny pro prodávajícího budou, až se vyřídí všechny formality včetně katastrálních; kupující se stane novým klientem banky,
  • refinancování hypotéky novým úvěrem, o nějž kupující zažádá.

Zdroj: Portál o bydlení

Foto: Pixabay