23. července 2024

Téma: Ionizace ovzduší – vliv na čistotu vzduchu a zdraví lidí

Víme, že ovzduší je na každém místě zemského povrchu ionizováno. Znamená to, že obsahuje malá kvanta elektřiny ve formě vzdušných iontů. Víme také, že přirozená ionizace ovzduší se na různých místech zemského povrchu liší a víme, že elektricky neutrální místo na zemském povrchu v přírodě nenajdeme.

Lehké atmosférické ionty v ovzduší vznikají v přírodě díky trvalému příkonu energie ionizujícího záření. Tato energie přichází zčásti ze zemského podloží. Rozpadem přirozeně radioaktivních látek vznikající záření je příčinou ionizace atomů a molekul plynů přítomných v ovzduší. Druhým přírodním zdrojem ionizace je kosmické záření a sluneční záření. Na nadmořské výšce daného místa závisí, jak moc se na ionizaci vzduchu bude tato složka podílet. Oba přírodní zdroje záření jsou prakticky všudypřítomné a způsobují asi 95 % ionizace vzduchu. Zbývajících 5 % připadá na hoření, různé chemické procesy aj.

Neméně důležité, zejména ve vnitřním prostředí budov, jsou umělé faktory, ovlivňující ionizaci vzduchu. Když vyvětráme, máme uvnitř místnosti vzduch téměř shodných kvalit jako venku. Člověk však dokáže svými činnostmi ve vnitřním prostředí koncentraci iontů uměle zvýšit, ale také téměř spolehlivě zlikvidovat. Ionizace vzduchu v interiérech se mírně zvyšuje v elektrických polích kolem elektricky nabitých vodičů a elektrických spotřebičů, pokud jsou v provozu. Významným zdrojem atmosférických iontů je však pouze ionizátor. Tyto přístroje, generátory iontů, jsou konstruovány tak, že produkují a do ovzduší šíří zejména lehké záporné ionty.

Z hlediska vlivu na zdraví jsou důležitou skupinou ty faktory, které přirozenou koncentraci iontů v ovzduší snižují. Patří k nim nucené větrání, kdy je venkovní vzduch různě upravován a na místo určení dopravován někdy značně dlouhým potrubím. Pokles iontů ve vzduchu působí veškeré prašné operace v interiéru, zejména kouření.

Přirozená ionizace ovzduší se pohybuje na zemském povrchu v rozmezí jednoho, výjimečně dvou řádů (ve stovkách, výjimečně v tisících lehkých záporných iontů v centimetru kubickém). Existují ale lokality s vyšším příkonem ionizační energie, jejímž působením se koncentrace lehkých iontů pohybují v několika tisících až desetitisících v centimetru kubickém. Tato místa jsou využívaná jako klimatické lázně. Stálá vysoká ionizace a čistota vzduchu je také v jeskyních, využívaných k léčbě průduškového astmatu u dětí. Je známo, že zvýšená ionizace vzduchu urychluje pohyb řasinek, které máme v dýchacích cestách. Jejich hlavní úlohou je očista dýchacích cest od vdechnutých částic prachu a jiných nečistot. V ionizovaném prostředí jsou tyto očistné procesy velmi intenzivní a rychlejší.

Dosud jsme hovořili jen o vlivu vzdušných iontů na čistotu vzduchu. Meteosenzitivní jedinci, soudí se, že jich je asi 30 % (jsou to ti, kteří cítí blížící se změny počasí a reagují bolestí hlavy, kloubů, jizev nebo změnou nálad), vnímají obsah iontů v ovzduší přímo. Člověk sice vzdušné ionty nevnímá žádným čidlem, přesto se citliví lidé v elektricky neutrálním, či na ionty chudém ovzduší necítí dobře. V klimatizovaném prostředí pociťují někteří lidé nespecifické zdravotní potíže, které souborně označujeme jako syndrom nemocných budov. Extrémně nízká ionizace vzduchu na takových pracovištích je jednou z jeho možných příčin. Někteří živočichové dokonce v elektricky neutrálním prostředí nemohou vůbec žít.

Elektricky neutrální nebo jen málo ionizované ovzduší poznají spolehlivě některé rostliny. Zatímco v ionizovaném ovzduší čile rostou, v klimatizovaných interiérech s extrémně nízkou ionizací vzduchu strádají a musí být často nahrazovány.

Ionizace vzduchu je tedy jedním z faktorů, který je samozřejmý ve venkovním prostředí a který je nezbytný pro zdraví a pohodu ve vnitřním prostředí.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Shutterstock