9. června 2023

Téma: Změna vlastnictví nájemního bytu

Určitě se mnohým z vás stalo, že v průběhu trvání vašeho nájemního vztahu se změnil pronajímatel z důvodu změny vlastnictví, ať už je příčinnou jakákoli skutečnost, kterou může být např. úmrtí pronajímatele, prodej, darování či převod spoluvlastnického podílu k bytu.

Co se v takovém případě s nájemním vztahem děje, jaké jsou povinnosti nového pronajímatele při vstupu do nájemního vztahu? Na to vám odpovíme v tomto článku.

Co se děje s nájemním vztahem

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v ustanovení § 2221 stanoví, že pokud dojde ke změně vlastníka pronajatého bytu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka. Převedl-li pronajímatel vlastnické právo k věci, nejsou pro nového vlastníka závazná ujednání o pronajímatelových povinnostech, které zákon nestanoví. Toto pravidlo se však neuplatí, pokud nový vlastník o těchto ujednáních věděl, respektive musel o nich vědět.

Oproti situaci popsané výše může nastat také situace kdy dojde pouze k částečné změně vlastnictví. Tedy situace, kdy byt či jiná pronajímaná nemovitost je v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků a pouze některý z nich ze svého spoluvlastnictví vystoupí, ať už ze subjektivních důvodů (prodej, darování), či objektivních důvodů (smrt). Zde je poté třeba rozlišovat, zda dochází ke změně většinového podílu či pouze menšinového, neboť v případě změny většinového podílu se uplatní pravidlo „pro nového vlastníka závazná ujednání o pronajímatelových povinnostech, které zákon nestanoví“, kdežto v případě menšinového podílu toto pravidlo aplikovat nelze. Vysvětleme si tuto situaci na krátkém příkladu.

Kdy při změně vlastnictví nájem zaniká

Zvláštním případem změny vlastníka pronajaté věci by byl případ, kdy se vlastníkem pronajatého bytu stane nájemce, tedy situace, kdy nájemce od svého pronajímatele byt např. odkoupí. V takovém případě jde o splynutí pronajímatele s nájemcem a nájem automaticky ze zákona zanikne.

Povinnosti nového pronajímatele

Nový pronajímatel vstupuje do nájemního vztahu ve stavu, v jakém byl v době změny vlastnictví předmětu nájmu a je vázán úkony předchozího pronajímatele, např. souhlasem ke změnám předmětu nájmu, souhlasem s podnájmem či podanou výpovědí. Pro pronajímatele je závazné i uplatnění práva na slevu z nájemného nebo na prominutí nájemného vůči předchozímu pronajímateli, a to za dobu po změně vlastnictví.

Bylo-li placeno nájemné dopředu, změna vlastnictví předmětu nájmu nic nemění na skutečnosti, že nájemné do budoucna bylo zaplaceno (k tomu blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 136/2001).

Na nového pronajímatele nepřecházejí již vzniklé pohledávky pronajímatele na zaplacení nájemného. To neplatí, došlo-li k postoupení pohledávek nájemného předchozího pronajímatele na pronajímatele nového nebo k dědění. Na nového vlastníka nepřecházejí ani samostatné pohledávky pronajímatele vůči nájemci, např. již vzniklé právo na náhradu škody.

Věděli jste?

Ke změně pronajímatele dochází bez dalšího pouhou změnou vlastnického práva. Ve skutečnosti se o takové změně nemusí nájemce ani dozvědět (např. může platit nájemné původnímu pronajímateli nebo může dát výpověď původnímu pronajímateli). V takovém případě je nutné chránit dobrou vírou nájemce, dokud se o změně vlastníka nedozví.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay

what is nugget porn vaness del rio porn xnxxteen.work riley reid full video scarlet chase leaked onlyfans, huge tits in a bikini belle delphine onlyfans keak xnnx.work sexy milf in lingere hot porn h d, p o r n 300 black with big booty teenporn.work lhana rhoades only fans how to masturbate video for men
gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix