26. května 2024

Téma: Kdo může být žadatelem v Programu pro mladé?

Novomanželská půjčka, dotace, snadné peníze na nový domov. Informace o Programu pro mladé si mnohdy žijí vlastním životem, a proto není divu, že je velmi těžké se v nich zorientovat. Pojďme si tedy společně proklestit cestu divočinou úředních nařízení a nepřesných mediálních zkratek.

Podmínka věku

Program pro mladé se řídí nařízením vlády 136/2018 Sb. Nařízení stanovuje základní podmínky pro získání půjčky a je důležité připomenout, že SFRB  je nemůže nijak měnit nebo z nich udělovat výjimky. Prvním pravidlem je, že žadatel musí být mladší 36 let. Na první pohled jasná definice, která nicméně zvládá vyvolat řadu dotazů a polemik. Formulace znamená, že zájemce o půjčku může podat žádost nejpozději den před svými 36. narozeninami. Jakmile přesáhne tento věk, úvěr nedostane, byť by nestihl termín v řádu jen několika dnů.

Manželé, registrovaní partneři, nesezdané páry

Další podmínka spadá do kategorie „rodinná situace.“ O úvěr mohou žádat manželé a registrovaní partneři, nesezdané páry či samoživitelé. Mezi těmito skupiny jsou ale určité rozdíly. Zatímco manželé a registrovaní partneři dodají k žádosti kopii oddacího listu nebo registrace, u nesezdaných párů či samoživitelů je podmínkou mít v péči dítě do 15 let. Tuto skutečnost doloží kopií rodného listu dítěte. Jinými slovy: manželé nebo registrovaní partneři dítě mít nemusejí, nesezdané páry ano.

Mezi opakující se dotazy patří, zda mohou dva bezdětní lidé žádat o úvěr, když mají již stanovený termín svatby, nebo zda dostane půjčku nesezdaný pár, který očekává narození potomka. Odpověď je v obou případech stejná: ne.

Co může žadatel vlastnit?

V tomto bodě záleží na tom, o jaký typ úvěru máte zájem. Začneme tím jednodušším – úvěrem  na modernizaci. Pokud máte zájem rekonstruovat byt či dům, musíte ho vlastnit. Nelze tedy vylepšovat podkroví v domě u rodičů nebo předělávat koupelnu v družstevním bytě. V případě spoluvlastnictví nemovitosti je možné žádat pouze o poměrnou část celkových nákladů na její modernizaci.

U půjčky na pořízení (výstavbou nebo koupí) je naopak podmínka, že žadatel nesmí být majitelem nebo spolumajitelem nemovitosti určené k trvalému bydlení. O co přesně jde? Velmi jednoduše řečeno o nemovitosti, které mají číslo popisné. Žadatel tedy může mít v majetku třeba chatu, garáž nebo stavební parcelu. Ale už nemůže být nájemcem družstevního bytu nebo mít podíl na babiččině vilce.

Jako poslední bod si připomeneme, že majetkové poměry manželů a registrovaných partnerů jsou posuzovány společně. Pokud jeden z manželů vlastní byt nebo dům, nedostanou od SFRB půjčku na nový. A nezáleží na tom, že dotyčnou nemovitost získal ještě před svatbou.

Komu nelze úvěr poskytnout

  • Žadateli, který v minulosti čerpal úvěr od SFRB (přesné podmínky naleznete zde.)
  • Partnerovi či manželovi žadatele, který v minulosti čerpal úvěr od SFRB. To se týká těch, kteří vstoupili do vztahu a založili rodinu s někým, kdo si už v minulosti pořizoval nebo rekonstruoval bydlení pomocí státního úvěru.
  • Žadateli, který neprokáže svou schopnost splácet úvěr, tj. nemá dostatečný příjem a nemá úspory, tj. 20 % vlastních zdrojů z ceny pořizované nemovitosti.
  • Žadateli, který má nedoplatek u Finanční správy ČR, Celní správy ČR, na pojistném a penále na veřejném zdravotním nebo sociálním zabezpečení.

Zdroj: SFRB

Foto: Pxhere