26. května 2024

Téma: Koupě domu nebo bytu

Při výběru vhodné nemovitosti ke koupi může kupující využít služeb realitní kanceláře. Realitní kancelář zajistí prohlídky nemovitosti, zkontroluje a připraví veškeré smluvní dokumenty a asistuje při převzetí nemovitosti.

Po nalezení vhodné nemovitosti a projednání podmínek prodeje kupující a prodávající uzavírají nejprve rezervační smlouvu, ve které je zpravidla závazek o zaplacení rezervační zálohy. Následuje návrh kupní smlouvy (nebo smlouvy o smlouvě budoucí) a po odsouhlasení konečné verze její ověřený podpis. Je třeba počítat s dostatečnou časovou rezervou, zvlášť pokud kupující bude koupi nemovitosti financovat úplně nebo částečně z úvěru.

K vyřízení úvěru bude banka vyžadovat:

·         výpisy z katastru nemovitosti pro doložení vlastnictví včetně nabývacích titulů a případných břemen,

·         odhad ceny nemovitosti (pokud je požadováno zajištění úvěru zástavou),

·         pojištění nemovitosti,

·         doklady o potvrzení příjmů žadatele(ů) o úvěr,

·         potvrzení o bezdlužnosti,

·         návrh kupní smlouvy,

·         podepsanou rezervační smlouvu.

Vyhotovení odhadu ceny nemovitosti požaduje banka od svých vlastních smluvních odhadců (většinou v režii klienta).

Po předložení všech požadovaných podkladů (podle metodiky konkrétní banky nebo stavební spořitelny) probíhá schvalování úvěru. Je-li úvěr schválen, banka nabídne konkrétní podmínky a podrobnosti splácení úvěru a stanoví kroky vedoucí k uzavření úvěrové smlouvy. Návrh úvěrové a případně zástavní smlouvy vyhotoví banka. Zástavní smlouva po podpisu musí být podána na katastr nemovitostí k zápisu (bývá zapodmínkováno před čerpáním úvěru).

Při uskutečnění prodeje se často využívá takzvané úschovy peněz, které platí kupující prodávajícímu. Úschovu je možné provést u advokáta, notáře nebo v bance. Uložené finanční prostředky jsou zaslány na účty specifikované v kupní smlouvě po zápisu žádosti o převod nemovitosti na katastru nemovitostí.

Po dokončení formální stránky prodeje následuje fyzické předání nemovitosti. V kupní smlouvě je specifikován termín, do kterého je prodávající povinen nemovitost osobně předat novému majiteli. Prodávající předá vyklizenou nemovitost a umožní převedení energií u stávajících dodavatelů služeb.

Obdobným způsobem je řešen i úplatný převod družstevního podílu v bytovém družstvu. K žádosti o úvěr se dokládá nájemní smlouva, dohoda o převodu členství a souhlas BD.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay