21. dubna 2024

Téma: Koupě nemovitosti

Jednou z možností, které Program pro mladé nabízí, je financování pořízení nemovitosti koupí.

V úvahu tedy přichází koupě domu nebo bytu. Podíváme se na obě varianty trochu podrobněji a vysvětlíme si, jak na věc.

Podlahová plocha

Ať kupujete byt, nebo dům, v obou případech si musíte vybrat takovou nemovitost, která splňuje podmínku pro maximální velikost podlahové plochy. Ta je u domu 140 m2, u bytu 75 m2. Jak se počítá podlahová plocha a co do ní patří, nebo nepatří? Informace na toto téma najdou potenciální žadatelé v Metodice k výpočtu podlahové plochy, která je zveřejněna na stránkách SFRB u Programu pro mladé.

V zásadě lze říct, že u místností se šikmými stropy se nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m, například v podkroví nebo pod schodištěm. Nezapočítávají se ani plochy okenních a dveřních ústupků, půdy bez účelového využití, garáže nebo sklepních prostor. Do podlahové plochy nepatří ani balkony, lodžie či terasy. Podlahová plocha není zastavěná plocha, a tak se v případě patrových domů nebo mezonetových bytů plochy jednotlivých podlaží sčítají.

Oprávněná osoba

K žádosti o úvěr na pořízení nemovitosti z Programu pro mladé je třeba doložit sdělení oprávněné osoby o velikosti podlahové plochy. K tomuto sdělení neexistuje žádný formulář, stačí napsat jednoduchý krátký text na samostatný list papíru. Autorem sdělení musí být oprávněná osoba, tj. autorizovaná osoba ve stavebnictví, což je například projektant nebo jiný stavař, který disponuje kulatým razítkem. Nevíte-li si rady, na koho se obrátit, seznam autorizovaných osob najdete na webových stránkách ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Jaký dům koupit

Velmi často se lidé ptají, zda mohou z úvěru financovat koupi chaty nebo rekreační chalupy, ve které však chtějí trvale bydlet. Obecně se dá říct, že nikoliv, ale… Klíč k odpovědi se skrývá v katastru nemovitostí. Jestli má objekt vaší touhy číslo popisné, máte vyhráno: jeho koupi lze financovat úvěrem od Státního fondu rozvoje bydlení.

Jak je to, když chcete koupit dům např. od rodičů nebo jiných příbuzných? Možné to je. Musíte ale kupovat dům celý, nikoliv jeho část. Samozřejmě platí, že pokud jste spoluvlastníky domu spolu s rodiči, sourozenci nebo jinými příbuznými, kupovat druhou půlku nebo si brát úvěr na vyplacení ostatních spoluvlastníků z Programu pro mladé nemůžete, protože svým vlastnictvím nebo spoluvlastnictvím nemovitosti nesplňujete podmínky pro poskytnutí úvěru na pořízení obydlí. Můžete tedy žádat jen o úvěr na jeho rekonstrukci.

Dokumenty, které budete potřebovat

Seznam všech dokumentů, které je třeba k žádosti přiložit, najdete ve formuláři žádosti. Ten si stáhnete z webových stránek SFRB, najdete ho tam u informací o programu. K pořízení obydlí koupí budete mimo jiné potřebovat výpis z katastru nemovitostí zobrazující aktuální stav nemovitosti a vlastnictví prodávajících. Tento výpis nesmí být starší než tři měsíce. Doložit musíte také vyjádření příslušného vodoprávního úřadu o tom, že se obydlí nenachází v záplavovém území. Toto vyjádření je možné získat i na odboru životního prostředí na městském nebo obecním úřadě. O podlahové ploše kupované nemovitosti už jste mluvili, a tak zbývá ještě k žádosti o úvěr doložit kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní a doklad o ceně zjištěné dle zákona o oceňování majetku. Budete potřebovat originál nebo úředně ověřenou kopii. Odhadce si musí zajistit každý zájemce o úvěr sám, SFRB odhad nezajišťuje ani nemá předepsaný seznam odhadců, na které je možno se obrátit.

Zdroj: SFRB

Foto: Pxhere