20. dubna 2024

Téma: Kuchyně

V kuchyni musí být zabezpečen dostatečný manipulační prostor velikosti 1,5 x 1,5 m pro otáčení vozíku a pro současný pohyb více osob.

Vybavení kuchyně by mělo umožnit podjetí vozíku pod pracovní desku, varnou desku a mycí centrum, a musí být v dosahu osoby na vozíku. Kuchyň je potřeba vybavit optimálně systémem výsuvných polic v horních skříňkách, pojízdnými kontejnery apod.

Velikost kuchyně a její rozměrové parametry musí již v samotném návrhu respektovat zvýšené manipulační plochy osob s omezenou schopností pohybu. Mezi kuchyňskou linkou a dalším interiérovým vybavením nebo stěnovou konstrukcí musí být zajištěn volný manipulační prostor průměru 1,5 m. V případě kuchyňské linky v poslední variantě je manipulace zajištěna podjetím pod linku v hloubce 0,2 m, čímž je možné zúžit šířku až na výsledných 1,3 m.

Tab.: Doporučené nejmenší plochy kuchyní v závislosti na velikosti bytu podle ČSN 73 4301:2004 Obytné budovy

Druh kuchyně

Minimální plocha

Charakteristika bytu

Bezbariérový byt

Běžný byt

Pracovní kuchyň

7 m2

5 m2

byt s 1 až 3 obytnými místnostmi

8 m2

6 m2

byt se 4 obytnými místnostmi

10 m2

8 m2

byt s více než 4 obytnými místnostmi

Kuchyně se stolováním

8 m2

6 m2

byt s 1 a 2 obytnými místnostmi

12 m2

10 m2

byt se 3 obytnými místnostmi

14 m2

12 m2

byt se 4 obytnými místnostmi

17 m2

15 m2

byt s více než 4 obytnými místnostmi

Obytná kuchyň nahrazující obývací pokoj

22 m2

16 m2

byt s 1 obytnou místností

24 m2

18 m2

byt se 2 obytnými místnostmi

Obytná kuchyň s 1 lůžkem, nahrazující obývací pokoj

24 m2

16 m2

byt s 1 obytnou místností

 Zdroj: Ing. Renata Zdařilová, ČKAIT