14. dubna 2024

Téma měsíce: Bydlení bez problémů. Panelové domy

Panelové domy jsou fenoménem České republiky. Bydlí v nich takřka tři miliony obyvatel. Původně měly být přechodným řešením na padesát let, ale jejich životnost je jistě přes sto let. Názory na bydlení v panelových domech se různí, ale v dnešní bytové krizi jsou často jedinou možností pro mladé lidi pořídit si za přiměřené finance větší byt.

Na sídlištích se vzrostlou zelení, vybaveností a MHD jsou byty velice žádané. Při výběru bytu v panelovým domě platí, že jsou na tom technicky nejhůře první stavby z konce padesátých let (velmi rozšířené typy G57) a poté poslední dokončované před listopadem 1989, kdy již byla technologická kázeň na stavbách nízká. Uvažuje-li zájemce o bytu v panelovém domě, je potřeba předem zjistit, kdo dům vlastní, kdo ho provozuje a kdo bydlí v sousedních bytech (na patře, ale i pod či nad daným bytem). Pravidelné grilování na balkoně jako součást kulturního koloritu sousedské vztahy jistě neposílí.

Na co vše si dávat pozor

Obecnou nectností panelových domů je nedostatečná akustická izolace mezi byty a vznikající spáry mezi stěnovými i stropními panely. Samostatnou kapitolou jsou potom plísně v ochlazovaných koutech u podlahy či stropu nebo v ostění oken. Stačí přisazený nábytek, aby nemohl cirkulovat vzduch od topení. Prvotním jevem je kondenzace vlhkosti v místě tepelných mostů. Výměnou oken za těsná se bez náležitého větrání může situace ještě zhoršit. Stejně tak jako zasklením lodžií. Sanace je problematická, lepší je proto se takovému bytu vyhnout. Dobře navržená a dobře provedená oprava může většinu problémů odstranit.

Při plánování úprav platí, že ze zákona změnu vzhledu, změnu funkčního vyžití a zásahy do nosné konstrukce povoluje stavební úřad. Bohužel metodika není jednotná. Zásahy do nosných konstrukcí by měl navrhnout vždy odborník, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb (statik). Ten posoudí, zda a za jakých podmínek, je možno vybourat otvor v panelu a navrhne řešení.

Změny jen za účasti odborníka

Obdobný pozor si je třeba dát při drážkování nových rozvodů elektřiny a návrh nechat posoudit odborníkovi. Nejedná se jen o riziko oslabení panelu, ale i o zhoršení akustiky, obtěžování sousedů zvýšeným hlukem. Majitel tak předejde oprávněné stížnosti sousedů. Obvyklé jsou dispoziční změny v prostoru bytového jádra a výměna kuchyňské linky. Většinou jde o náhradu umakartových příček za zděné s keramickým obkladem. I tady je nutné provádět změny za účasti odborníka. Ideální je nezasahovat do rozvodů plynu, ústředního vytápění a vzduchotechniky, ale vhodné je neměnit ani umístění digestoře. Je nutné respektovat velikost a umístění revizních dvířek do jádra a přístupnost k bytovým uzávěrům a měřidlům energií. V panelovém domě je nutné se zajímat, zda jsou již páteřní rozvody/stoupačky po rekonstrukci. V opačném případě je velmi nepříjemné, když musí být vybourány nově provedené obklady při výměně a protahování trubek.

Spáry mezi panely vzniklé teplotní dilatací panelové konstrukce lze zakrýt stěrkou s výztužnou perlinkou a přetmelením. U stropů to řada uživatelů řeší sníženým podhledem. Zlepší se sice akustika, ale snížení již tak nízké výšky v obytných místnostech nemusí při kontrole uznat stavební úřad, a to s ohledem na platné stavební předpisy.

Standardní PVC na podlaze se obvykle nahrazuje plovoucí podlahou nebo jinými tvrdými krytinami. Historické skladby podlah – nášlapu, nesplňují z hlediska akustiky žádné dnešní normy. Je třeba pamatovat na to, že tvrdá krytina opět zhorší akustiku nejenom v bytě, ale i ve vztahu k sousedům. Je tedy vhodné pod tvrdou krytinu přidat akustickou izolaci, jako je dřevovláknitá deska, podložka z korku nebo z jiného pružného materiálu, což pomůže celkové akustice v bytě. Koupě staršího bytu v panelovém domě je za určitých okolností, přes předvídatelný diskomfort, velmi zajímavá investice.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay