18. června 2024

Téma měsíce: Bydlení bez problémů. Příslušenství bytu

Za příslušenství bytu jsou považovány balkony, terasy, lodžie, sklepy, komory či garážová stání v suterénu bytového domu. Takovéto prostory, které náleží k bytu, jsou na jedné straně bonus, ale také dokáží majiteli bytu přidělat starosti. Většinou však při koupi bytu nejde o klíčové položky, které by zásadním způsobem zvrátily rozhodnutí kupujícího.

U novostavby je těmto prostorám od realizační firmy zpravidla věnovaná až druhořadá péče. U starších nemovitostí je zase typická zanedbaná údržba. Při koupi bytu s balkonem či terasou je vhodné věnovat pozornost následujícím faktorům. U balkonu a terasy doporučujeme ověřit výměru. V obchodní dokumentaci realitních kanceláří totiž nebývají rozměry přesné. Často se tak děje u konstrukce zábradlí, která zužuje deklarovanou podlahovou plochu, a tím i praktickou využitelnost.

S tím souvisí i předepsaná normová výška zábradlí a jeho výplní. To znamená, že madlo musí být umístěno ve výšce nejméně 900 mm a nejvíce 1 200 mm. U staveb určených pro pobyt dětí do 12 let se navíc musí umístit madlo ve výši 400 až 700 mm. Obdobné parametry má mít i zábradlí u hlavního schodiště. Další důležitou kapitolou je oplechování hran podlahy terasy vystavených povětrnosti okapovými plechy. Pokud jsou na podlaze zaschlé mapy a skvrny od vody s výluhy vodního kamene, je zřejmé, že oplechování není v pořádku. Mnohdy není splněna ani podmínka spádu min. 1 % k volnému okraji. To lze snadno vyzkoušet nalitím vody na terasu. Zájemce o koupi by se měl také zaměřit na chrliče vody v podlažích nad bytem, zda nejsou zacíleny právě na terasu tohoto bytu.

Lodžie a terasy

Pozornost je třeba věnovat i zasklení lodžie a terasy. Lodžie sice zvyšuje komfort a je svým způsobem příjemnou místností navíc, prakticky s tím ale vždy souvisí zhoršení mikroklimatu a větrání v bytě. Pokud není nainstalováno řízené větrání, ale jen běžná vzduchotechnika v sociálním zařízení, může v kuchyni nastat srážení vlhkosti v koutech interiéru obvodových stěn. V přechodném, či zimním období pak na stěnách mohou vznikat plísně. Pokud je v těchto partiích nábytek přisazený ke stěnám, nemusí to být dlouho vidět.

Sklepy a komory

Především sklepy a komory bývají většinou při údržbě na okraji zájmu. Je třeba zkontrolovat hlavně omítky, větrání, osvětlení a zabezpečení dveří. Při umístění v suterénu stav omítek a stěrky na podlaze prozradí, zda je v pořádku hydroizolace domu. Bez účinného větrání totiž může opět nastat problém s plísněmi. Jako u teras a balkonů je vhodné také zkontrolovat výměru, protože velmi často obchodní dokumentace nereflektuje technická zařízení, která mohou snížit využitelnost plochy nebo omezit užívání. Jde např. o stoupačky kanalizace a rozvody vzduchotechniky, případně hlavní uzávěry, které vyžadují možnost přístupu druhé osoby. Sledujte i kvalitu zabezpečení dělicích příček od sousedů.

Parkovací stání

U novější výstavby se již nesetkáme se situací, kdy by bylo parkování řešeno mimo budovu. Nezřídka jsou stání vybavena i stojánky pro dobíjení elektromobilů. I zde je dobré dát si pozor na několik aspektů. V první řadě na řešení vzduchotechniky. Není-li schodiště odděleno od prostoru garáží předsíní minimálně dvěma dveřmi, lze předpokládat, že zápach z výfukových plynů bude cítit po celém domě. Pokud je možnost výběru stání, doporučujeme vybírat takové, nad kterým nejsou trasovány rozvody instalací. Nejenže snižují lokálně světlou výšku, ale hrozí i odkapávání z netěsností na auto.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay