22. července 2024

Téma měsíce: Bydlení bez problémů. Vytápění

Dnes patří mezi nejpodstatnější body při koupi bytu způsob vytápění. Nejjednodušší je dohledat si informace v Průkazu energetické náročnosti budovy, který je povinnou součástí kupní smlouvy. Na zadní straně průkazu najdete barevný koláčový graf podílů energonositelů. Průkaz je důvěryhodný zdroj informací zpracovaný energetickým specialistou. Průkaz i zpracovatel je registrován. Za nepřesnosti či snad podvody jsou přísné pokuty Státní energetické inspekce.

U panelových domů ve velkých městech je nejčastěji připojení na dálkový zdroj tepla, tedy na teplárnu. Z ní vede teplovod do výměníkové stanice, k níž bývá připojeno více domů. Zde může nastat první problém. Obecně teplárenské společnosti žijí z podstaty a do údržby vedení, zejména posílení tepelné izolace, mnoho let neinvestovaly. Patrné je to v zimě, kdy je při sněhové nadílce nad vedením vidět zelená tráva. Tyto tepelné ztráty uživatelé rovněž hradí! Všichni uživatelé, kteří jsou napojeni na konkrétní výměníkovou stanici, se také podílejí na opravách systému či výměnách technologií.

Dalším zdrojem je zemní plyn. Odebírá se z blokové regulační stanice, která opět může sloužit pro více budov. Vlastní kotel ale může být také přímo v budově, součástí systému kotelny je i komín, přičemž vlastní kotel i komín musí být pravidelně revidovány. Variantou vytápění může být i nezávislý zdroj v podobě ekologických dřevěných pelet.

Kombinace tepelných čerpadel

U nové výstavby se budeme stále častěji setkávat také s kombinací tepelných čerpadel země/voda, která odebírají energii země, s jiným zdrojem. Zhruba stometrové vrty využívají princip stálého teplotního gradientu v zimě i v létě s průměrnou výtěžností 50 W/metr v závislosti na geologických poměrech. Doplňkovým zdrojem pro funkci tepelného čerpadla je ale elektrická energie s příkonem daným topným faktorem čerpadla. Nejlepší čerpadla mají faktor 5. To znamená, že na pět dílů „tepla ze země“, je potřeba dodat jeden díl elektrické energie. Jedná se o perspektivní, relativně bezúdržbovou a bezpečnou technologii s nízkými provozními náklady.

Fotovoltaiky a jiné

Velice populární je využití energie slunce pomocí fotovoltaických (FV) kolektorů. Ty lze umístit i na starší domy. Jejich umístění je potřeba řešit s autorizovaným inženýrem nebo technikem, a to z hlediska statiky stavby, ale i požární bezpečnosti a dostupnosti panelů. Vzhledem k politice distribučních společností (ohledně poměru nákupních a prodejních cen), je racionální spotřebovat vyrobenou energii přímo ve vlastním domě. V zimě je tuto energii možné použít na topení, teplou vodu, osvětlení společných částí domu, výtah atd. V létě zejména na teplou vodu. Přebytky je možné předávat např. do čerpacích stojanů pro elektromobilitu.

Ve všech uvedených případech jsou v technické místnosti zásobníky teplé topné a užitkové vody. Z nich jsou napájeny pomocí elektrických čerpadel topné okruhy v jednotlivých bytech.

V bytech se nejčastěji setkáme s klasickými radiátory nebo podlahovým teplovodním vytápěním. Pozor, čím lepší je zateplení a těsnost oken, tím horší je přirozené proudění vzduchu a cirkulace od radiátoru. Zejména v případě panelových domů je při opravách bytů tendence topná tělesa schovat a zakrýt. Nezřídka se tím zásadním způsobem sníží účinnost a může docházet ke kondenzaci vody a plísním.

V moderní výstavbě je často instalované nízkoteplotní podlahové vytápění. Odpadá tím potřeba radiátorů. Maximální přípustná teplota povrchu podlahy je z hygienického hlediska 290, běžná do 250. Systém má vysokou setrvačnost, což znamená, že má dlouhou odezvu na regulaci. Může se tedy i v zimě stát, že se místnost při absenci stínicích prostředků přehřeje. Vcelku se však jedná o komfortní, a pro uživatele bezúdržbový systém vytápění. V koupelnách je obvykle doplněn teplovodními žebříky s elektrickou patronou pro letní období.

Běžným zdrojem vytápění bývalo dříve lokální topidlo – kamna na uhlí, dřevo, piliny… Proto je součástí mnoha budov stále komín. V současné době, po zkušenostech posledního roku, se ukázala možnost využití právě lokálního zdroje energie jako velmi přínosná. A to z důvodu ceny zdrojů i zajištění tepla. Také u tohoto zdroje je nutné brát ohled na bezpečnost. Komíny je nutné jednou ročně revidovat.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay