20. května 2024

Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Byt pro osoby s těžkým pohybovým postižením v bezbariérovém standardu

Byt pro osoby s těžkým pohybovým postižením v bezbariérovém standardu předpokládá uspokojení zejména osob využívajících různé typy mechanického i elektrického vozíku s různým druhem zdravotního znevýhodnění. Standard umožňuje těmto osobám neomezené užívání vozíku ve všech místnostech v bytě.

Předpokládaný uživatel může bydlet samostatně, nebo být členem domácnosti, který se stará o děti i o provoz domácnosti. V základu je požadavek definován manipulačním prostorem o velikosti kruhu o průměru nejméně 1 500 mm. Byt s bezbariérovým standardem musí být umístěn v bezbariérové části domu. Vázané parkovací místo musí být bezbariérové. Sklep musí být v bezbariérové části domu s odpovídajícím manipulačním prostorem a požadavky na průjezd a převýšení. Vhodné je zajistit evakuaci z bytů výtahem určeným pro evakuaci osob.

Obecné požadavky bez specifikace prostor bytu

 • v každé místnosti musí být po zařízení volný manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru 1 200 mm;
 • běžně používané manipulační prvky musí být ve výšce 600–1 200 mm nad zemí ve vzdálenosti min. 500 mm od pevné překážky;
 • prostor musí být řešen bez prahů a dalšího převýšení, převýšení u vstupu na balkon (lodžii) a u vstupních dveří do bytu smí být max. 20 mm;
 • všechny průjezdy v bytě musí být široké min. 800 mm;
 • okna v obytných místnostech smí mít parapet nejvýše 600 mm nad podlahou;
 • požární hlásiče a alarmy musí být vybaveny optickou signalizací.

Požadavky na jednotlivé místnosti bytu

 Předsíň a vstupní prostory

 • vně i uvnitř bytu musí být u vstupních dveří manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru 1 500 mm;
 • uskladnění náhradního/druhého vozíku musí být řešeno v rámci této části bytu s přímou vazbou na manipulační prostor, tento prostor musí být vybaven elektrickou zásuvkou na dobíjení vozíku;
 • doporučená šířka vstupních dveří do bytu je 900 mm;
 • z praktického hlediska je uložení vozíku vhodné řešit v otevřeném prostoru navazujícím na předsíň, nebo jako součást nábytkové sestavy úložných prostor v předsíni (skříňová nika se zásuvkou), úložné prostory v předsíni je vhodné řešit jako vestavné místo zasahujících do prostoru, otevírání skříní je vhodné řešit posuvnými dvířky nebo zásuvkami.

Ložnice/obytná místnost

 • u ložnice/pokoje musí být prostor na podélné straně lůžka o velikosti kruhu o průměru 1 500 mm, v případě zařízení dvojlůžkem musí být prokázáno, že při přesunu nábytku je možné dosáhnout tohoto prostoru na obou stranách postele;
 • je vhodné vybavit ložnici šatní skříní s obdobnými požadavky jako v případě předsíně.

Kuchyň

 • pracovní plocha musí být snížená na výškovou úroveň 750–800 mm a musí umožnit podjezd ve výšce min. 700 mm;
 • všechny běžně používané úložné prostory a manipulační prvky spotřebičů by měly být ve výškové hladině 600 mm až 1 200 mm nad podlahou;
 • vyhovující tvar kuchyně je do „L“ případně „U“ s dostatečným manipulačním prostorem a využitím rohu jako pracovního prostoru s umožněním podjezdu vozíkem, nevhodné je řešení s větším ostrůvkem nebo s dlouhou rovnou linkou;
 • vhodné řešení níže umístěných úložných prostor je formou zásuvek, nikoliv otevírání otočnými dvířky;
 • z hlediska pohybu v prostoru je uváděna jako lepší varianta kuchyň propojená s obytným prostorem.

Koupelna a záchod

 • součástí hlavní přístupné koupelny musí být i WC mísa splňující požadavky na bezbariérové užívání;
 • dveře do koupelny se nesmí otevírat směrem dovnitř;
 • koupelna musí být prostorově i stavebně připravena na řešení se sprchovým koutem (vybaveným madly a sklopným sedátkem) při dodržení převýšení mezi podlahou koupelny a sprchovacím prostorem nejvýše 20 mm a s možností úpravy na vanu s přizděnou plochou v záhlaví pro přístup a naopak;
 • u vany je vhodné počítat s nutností asistence a využití zvedacího zařízení;
 • vzhledem k časové náročnosti na využití koupelny a WC u osoby na vozíku je vhodné doplnit byt dalším WC běžných rozměrů v závislosti na velikosti bytu.

Balkon/lodžie

 • hloubka balkonu/lodžie musí být minimálně 1 500 mm;
 • zábradlí smí mít neprůhlednou část do výšky maximálně 600 mm nad podlahou;
 • doporučená šířka vstupních dveří na balkon/lodžii je min. 900 mm.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay