15. června 2024

Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Byt pro osoby s těžkým pohybovým postižením ve specifickém standardu

Byt pro osoby s těžkým pohybovým postižením ve specifickém standardu představuje standard definovaný požadavky na manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru nejméně 1 800 mm, zohledňující osoby s diagnózou např. myopatie, svalové dystrofie, případně těžší formy dětské mozkové obrny, u kterých je potřebná celodenní péče asistenta.

Specifický standard je nutné naplnit pouze v některých místnostech bytu. Typicky v koupelně a v pokoji je nutný větší manipulační prostor, který umožní použití zvedacího zařízení a prostor pro pomoc asistenta. Na další prostory v bytě nejsou kladeny zvláštní požadavky, protože většinu činností zajišťuje asistent. Specifické požadavky se neuplatňují například v kuchyni. Odpadají také požadavky na výškovou úroveň manipulačních prvků atd. oproti bezbariérovému standardu. V koupelně a v pokoji je však nutný větší manipulační prostor, který umožní asistenci i za použití zvedacího zařízení. Byt se specifickým standardem musí být umístěn v bezbariérové části domu. Nejsou kladeny zvláštní požadavky na sklep – předpokládá se využití asistentem. Vhodné je zajistit evakuaci z bytů výtahem určeným pro evakuaci osob.

Obecné požadavky bez specifikace prostor bytu:

 • v jednom pokoji/ložnici a v koupelně s WC musí být po zařízení nábytkem a zařizovacími předměty volný manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru 1 800 mm, v předsíni a hlavním obytném prostoru musí být pro zařízení volný manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru 1 500 mm;
 • prostor musí být řešen bez prahů a dalšího převýšení, převýšení u vstupu na balkon (lodžii) a u vstupních dveří do bytu smí být max. 20 mm;
 • průjezdy v pokoji/ložnici určené pro osobu s postižením a koupelně s WC musí být min. 900 mm, průjezd do hlavního obytného prostoru musí být min. 800 mm;
 • prostorová vazba pokoje/ložnice a koupelny s WC by měla umožnit budoucí montáž stropního závěsného zařízení pro přesun;
 • součástí bytu musí být prostor/samostatná místnost pro přespání asistenta nebo člena rodiny, který tuto roli zastává.

Požadavky na jednotlivé místnosti bytu:

Předsíň a vstupní prostory

 • vně i uvnitř bytu musí být u vstupních dveří manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru 1 500 mm;
 • doporučená šířka vstupních dveří do bytu je 900 mm;
 • uložení vozíku není závislé na obsluze uživatelem, ale asistentem, vhodný je jakýkoliv prostor pro uložení náhradního vozíku a zvedáku;
 • nejsou kladeny speciální požadavky na úložné prostory – předpokládá se obsluha asistentem.

Ložnice/pokoj pro osobu s postižením

 • u ložnice/pokoje musí být prostor na podélné straně lůžka o velikosti kruhu o průměru 1 800 mm;
 • okno v místnosti smí mít parapet nejvýše 600 mm nad podlahou;
 • je vhodné umístění lůžka v prostoru, které umožní asistenci z obou stran lůžka;
 • je vhodné vybavit ložnici šatní skříní tak, aby uživatel mohl i z lůžka instruovat asistenta při výběru oblečení, zdravotnických prostředků atd.;
 • je vhodné, pokud je součástí pokoje pracovní prostor.

Kuchyň

 • nejsou kladeny požadavky – předpokládá se obsluha asistentem.

Koupelna a záchod

 • součástí přístupné koupelny musí být i upravená WC mísa;
 • dveře do koupelny se nesmí otevírat směrem dovnitř;
 • koupelna musí být prostorově i stavebně připravena na řešení se sprchovým koutem (vybaveným madly a sklopným sedátkem) při dodržení převýšení mezi podlahou koupelny a sprchovacím prostorem nejvýše 20 mm a s možností úpravy na vanu (stavební připravenost pro využití zvedáku) a naopak;
 • u vany/sprchovacího prostoru musí být manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru 1 800 mm z důvodu asistence a využití zvedacího zařízení;
 • vzhledem k časové náročnosti na využití koupelny a WC u osoby na vozíku je vhodné doplnit byt dalším WC v závislosti na velikosti bytu.

Balkon/lodžie

 • hloubka balkonu/lodžie musí být min. 1 500 mm;
 • neprůhledná část zábradlí musí být do výšky max. 600 mm nad zemí;
 • doporučená šířka vstupních dveří na balkon/lodžii je min. 900 mm.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay