15. června 2024

Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Byt pro osoby s těžkým zrakovým postižením

Byt pro osoby s těžkým zrakovým postižením musí zohledňovat požadavky na bydlení těchto osob, a to zajištěním vyššího standardu požadavků z hlediska hmatových a akustických opatření pro pravidelné a bezpečné užívání osobami bez vizuální kontroly, například vodicí linie v exteriéru, domovní a technické vybavení bytu apod.

Vstupní prostory bytového domu

 • samotná přístupová trasa k bytovému domu (zejména od zastávek veřejné dopravy) musí být bezpečná a orientačně jednoduchá;
 • bezprostřední přístup k bytovému domu musí být zajištěn funkčními vodicími liniemi, např. vyvýšený zahradní obrubník, fasáda domu apod.;
 • samotný vstup do bytového domu musí být vizuálně rozlišitelný;
 • stanoviště kontejnerů pro tříděný i netříděný odpad musí být v blízkosti vstupu do bytového domu a přístup k tomuto stanovišti i zpět musí být orientačně jednoduchý;
 • kontejnery je vhodné označit štítky s reliéfními piktogramy a s popisem v Braillově písmu. Štítky jsou plastové, čtvercové o velikosti 11×11 cm. Pod reliéfním piktogramem je umístěn v dolní části popis v Braillu. Štítky jsou na kontejnerech umístěny v ose vhozu, otevírání nádoby (uprostřed), pod nebo nad otvorem nebo víkem podle typu;
 • zařízení a manipulační prvky u bytových domů nesmí být řešeny (pouze) dotykovým displejem (např. zvonkové tablo, ovladače výtahu);
 • prostory bytového domu by měly být jednoduše a zapamatovatelně uspořádány, bez nadměrných nutností měnit směr;
 • ve společných prostorech bytového domu lemování podlahové krytiny musí být výrazně kontrastní v nejmenší šířce 50 mm oproti podlaze nebo stěně;
 • v předpokládaném koridoru pohybu nevidomého by neměly být neočekávané předměty vyčnívající do prostoru;
 • nebezpečné prostory (např. schodiště do suterénních prostor) by neměly být přímo naproti vstupním dveřím do bytového domu nebo v hlavním směru pohybu;
 • prostor by měl být dostatečně osvětlen bez matoucích odrazů;
 • předměty, nacházející se v místech vodicích linií (podél stěn), by měly být stabilní bez nebezpečí poškození/převrhnutí bílou holí.

Obecné požadavky prostoru bytu

 • rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být použita žádná lokální topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem;
 • jednotlivé místnosti by měly mít dostatečné množství elektrických zásuvek umožňující užití kompenzačních pomůcek;
 • dispozice bytu by měla být přehledná a snadno čitelná, preferováno je pravoúhlé uspořádání;
 • každé osvětlení by mělo být ovládáno pouze jedním ovladačem, aby bylo možné poznat, zda je rozsvíceno;
 • dveře je lépe řešit jako posuvné (včetně kuchyňských dvířek), případně s prostorovou možností výměny otočných dveří na posuvné, v případě otočných dveří řešit jejich otevírání směrem ke zdi, aby otevřené nevyčnívaly do prostoru;
 • nábytek je lépe řešit jako vestavný než vyčnívající do prostoru;
 • v úrovni hlavy by neměly žádné předměty vyčnívat do prostoru (police, osvětlení, jiný nábytek).

Zrakové bariéry v interiéru z pohledu slabozrakých osob

Prostředí bez barevného kontrastu, které vizuálně splývá v jeden celek:

 • dveře, zárubně a stěny natřené stejným barevným odstínem;
 • zařízení WC a umývadlo ve stejné barvě jako okolní obklady;
 • první a poslední schod schodiště neoznačený kontrastním pruhem
 • jednobarevná kuchyňská linka, včetně šuplíků, dvířek a madel na nich;
 • neoznačené prosklené plochy, např. vstupní dveře bez kontrastního pruhu ve výši očí, vyvolávající dojem průchozího prostory.

Prostředí příliš pestrobarevné a vizuálně členité s množstvím malých detailů, kdy se zrak v krátkém čase musí vyrovnávat s rychle se měnícími vjemy.

Nevhodné světelné podmínky:

 • velký kontrast mezi osvětlením vně a uvnitř budovy;
 • přechody mezi světlem a stínem v různě osvětlených místnostech;
 • světelné zdroje, jejichž světlo svítí do očí a oslňuje;
 • odrazy světla od povrchů způsobující oslnění, např. od lesklých dlaždic v koupelnách a zrcadel.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay