15. června 2024

Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Byt pro osoby se sluchovým postižením

Byt pro osoby se sluchovým postižením, ať již neslyšící nebo používající sluchadla, musí zohledňovat uživatelské hledisko těchto osob, a to převedením akustických informací do podoby světelné signalizace, která bude informovat o různých událostech či vjemech. Principem je signalizovat v každé místnosti bytu ať už záblesky, záblesky s tónem nebo vibracemi následující vjemy:

 • zvonění domovního zvonku
 • zvonění bytového zvonku
 • klepání na dveře
 • zvonění mobilního telefonu
 • zvonění budíku
 • kouř a požár
 • únik oxidu uhličitého
 • zvuk rozbíjeného skla
 • otevření dveří
 • přivolání osob
 • pohyb osob
 • monitor dechu dítěte apod.

Jedná se o kompenzační pomůcky, které vyžadují, aby jednotlivé místnosti bytu byly vybaveny dostatečným množstvím elektrických zásuvek. Světelná signalizace je jednoduchý elektronický systém založený na jedné řídicí jednotce (vysílači) a řadě zábleskových, vibračních a zvukových signalizačních dílů (přijímačích). Na řídicí jednotku je možné pomocí kabelu nebo bezdrátově připojit jeden nebo více zdrojů zvuků nebo čidel událostí, které chceme signalizovat. Řídicí jednotka i přijímače se jednoduše umístí do elektrické zásuvky v bytě.

Řídicí jednotka (vysílač) je napojena na zdroje, které vydávají zvuk (zvonek u dveří, klepání na dveře, pláč dítěte a jiné) nebo na čidla snímající různé události, které chceme signalizovat (například otevření dveří, výskyt ohně a kouře, oxidu uhelnatého a další). Řídicí jednotka tyto signály zpracuje a rádiovými vlnami přenese k přijímačům.

Přijímače jsou zařízení přijímající rádiové vlny, které řídicí jednotka (vysílač) vyšle. Pokud vznikne určitý zvuk nebo událost (zvonění domovního zvonku, telefonu, pláč dítěte, otevřou se dveře apod.), řídicí jednotka vyšle rádiový signál. Přijímače po příjmu rádiového signálů od řídicí jednotky pomocí záblesků, vibrací nebo speciálním tónem signalizují vznik toho zvuku či události.

Na přijímačích jsou barevné LED diody, které při záblesku přijímače svítí v různých barevných kombinacích. Každý zvuk nebo událost má svoji barevnou kombinaci pro snadné rozlišení a dotyčná osoba ihned vidí, zda zvoní zvonek nebo telefon nebo někdo otevřel dveře apod.

Záblesky jsou hlavní způsob signalizace všech zvuků a událostí. Princip světelné signalizace je převod zvuků a událostí na světelné signály. Zvuky a události jsou převedeny na krátké intenzívní světelné záblesky, které lidské oko velice dobře vnímá a při správné intenzitě vidí i v místnosti prozářené sluncem. Se záblesky současně svítí barevné LED diody.

V řadě případů není signalizace záblesky dostatečná, typickým příkladem je spánek. Řadu lidí ani intenzivní záblesky nevzbudí, a pokud by je měly vzbudit, musely by trvat neúměrně dlouho. Pro tuto situaci existuje možnost signalizace vibracemi pomocí tzv. vibračního polštářku (díl, který při signalizaci zvuků a událostí silně vibruje a který dotyčnou osobu spolehlivě vzbudí). Signalizaci vibracemi se využívá také např. při práci u domu na zahradě, u garáže, odkud záblesky v bytě nejsou vidět. V této situaci má osoba se sluchovým omezením u sebe přenosný vibrační díl, který jí vibracemi upozorní na požadované zvuky (zvonění zvonku, telefonu apod.). Jeho dosah je ve volném terénu více než 100 m. Realizací světelné signalizace v bytech se život lidem se sluchovým omezením výrazně zkvalitní. Platí to i pro osoby používající sluchadla. Pokud sluchadlo nemají v daném okamžiku nasazené, např. při koupání, spánku, údržbě, nemusejí se již obávat, že neuslyší zvonění zvonku, pláč dítěte apod.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay