20. května 2024

Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Byt s univerzálním standardem

Byt s univerzálním standardem představuje základní nejnižší prostorové požadavky, které mohou uspokojit většinu obyvatel, a jsou zároveň aplikovatelné při běžné bytové výstavbě. Hlavním požadavkem tohoto standardu je možnost zajištění manipulačního prostoru o velikosti kruhu o průměru 1 200 mm ve všech místnostech.

Byt s univerzálním standardem musí být umístěn v bezbariérové části domu. Totéž platí pro sklepní boxy s odpovídajícím manipulačním prostorem a požadavky na průjezd a převýšení.

Obecné požadavky bez specifikace prostor bytu

 • V každé místnosti musí být po zařízení volný manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru 1 200 mm;
 • běžně používané manipulační prvky musí být ve výšce max. 1 500 mm nad zemí;
 • převýšení v bytě smí být max. 20 mm, přístupný musí být nejméně hlavní obytný prostor s možností místa pro pravidelné přespávání, kuchyň a koupelna se záchodovou mísou;
 • všechny průjezdy v bytě musí být široké min. 800 mm, vedlejší prostory (např. komory, šatny) musí mít přístupy min. šířky 700 mm;
 • požární hlásiče a alarmy musí být vybaveny optickou signalizací.

Požadavky na jednotlivé místnosti bytu

Předsíň a vstupní prostory

 • Uvnitř u vstupních dveří musí být manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru 1 200 mm, vně bytu u vstupních dveří musí být manipulační prostor o velikosti kruhu o průměru 1 500 mm;
 • uskladnění vozíku/chodítka musí být řešeno v rámci této části bytu s přímou vazbou na manipulační prostor.

Ložnice/obytná místnost

 • U ložnice/pokoje musí být prostor na podélné straně lůžka o velikosti kruhu o průměru 1 200 mm, v případě zařízení dvojlůžkem musí být prokázáno, že při přesunu nábytku je možné dosáhnout tohoto prostoru na obou stranách postele.

Kuchyň

 • Prostor by měl umožnit přestavbu kuchyně do tvaru „L“ případně „U“ s využitím rohu jako pracovního prostoru;
 • vhodná výška spodní hrany trouby je 500 mm;
 • z hlediska pohybu v prostoru je lepší varianta kuchyň propojená s obytným prostorem.

Koupelna a záchod

 • Součástí hlavní koupelny by měla být i mísa WC;
 • dveře do koupelny/WC by se neměly otevírat směrem dovnitř;
 • koupelna by měla být prostorově i stavebně připravena na řešení se sprchovacím prostorem (s možností vybavení madly a sklopným sedátkem) s přístupem bez převýšení s možností úpravy na vanu s boční přizdívkou pro přístup a naopak;
 • vzhledem k časové náročnosti na využití koupelny a WC u osoby na vozíku je vhodné doplnit byt dalším WC v závislosti na velikosti bytu;
 • konstrukce stěn sprchových koutů musí umožnit kotvení sprchovacího sedátka s dostatečnou nosností;
 • v případě kotvení opěrných madel (např. v koupelně) musí být zajištěna jejich nosnost min. 150 kg;
 • konstrukce stěn sprchových koutů musí umožnit kotvení sprchovacího sedátka s dostatečnou nosností.

Balkon/lodžie

 • Hloubka balkonu/lodžie musí být min. 1 200 mm;
 • neprůhledná část zábradlí by měla být do výšky max. 600 mm nad podlahou balkonu/lodžie;
 • doporučená šířka vstupních dveří na balkon/lodžii je min. 800 mm.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay