26. května 2024

Téma: Náklady na bydlení

Jakkoliv se poslední uvedené pojetí blíží nákladům bydlení, ještě stále nepokrývá celou jeho možnou šíři výkladu. Pojďme se nyní na náklady bydlení a jednotlivé položky, které se nabízí k zahrnutí pod tento pojem, podívat blíže.

Nájemné a příspěvky na správu domu

Základem jsou nájemné nebo příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby. Nájemné a příspěvky vždy pokrývají dlouhodobou zálohu na opravy a údržbu (nesprávně „fond oprav“), náklady správy (odměny statutárního orgánu či správní firmě), pojištění nemovitosti či provozní náklady spojené s bytovou korporací (společenstvím vlastníků nebo bytovým družstvem).

Výjimkou jsou samozřejmě majitelé rodinných domů, kteří žádné nájemné či příspěvky nehradí a nejsou povinni ani vytvářet zvláštní rezervy. Na druhou stranu i oni musí pamatovat na opravy a údržbu svého domu a být na takovou situaci připraveni i finančně.

Platí, že nájemné u družstevních bytů bude prakticky odpovídat příspěvku na správu domu a pozemku u vlastnického bytu. A podobně tomu může být u obecních bytů, i když u této kategorie záleží na konkrétních podmínkách nastavených obcí. Naopak nájemné u pronajímaných bytů je zpravidla vyšší, obsahuje totiž i zisk pronajímatele bytu.

Rozsah a princip služeb

Princip služeb, resp. plnění spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v domě, tak, jak je, pro tuto část definuje zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zákon o službách), je prakticky totožný pro všechny skupiny bydlících.

I vlastník rodinného domu musí s většinou nákladů počítat, resp. provést si některé služby sám či si k tomu sjednat příslušného dodavatele. Samozřejmě nehradí žádnou odměnu statutárnímu orgánu a zpravidla neplatí ani správní firmu, ale odvoz odpadu či zahradnické práce už jsou standardní součástí jeho nákladů.

Rozsah dodávaných služeb a jejich cena jsou výsledkem dohody pronajímatele s nájemcem, resp. rozhodnutí společenství vlastníků jednotek nebo bytového družstva.

Energie

K nákladům bydlení pak dále patří spotřeba elektrické energie v bytě. Vlastník rodinného domu pochopitelně nerozlišuje spotřebu společných částí domu a má tak jen jednu úhradu. Naopak v bytovém domě jde o dvě různé kategorie. Zatímco spotřebu elektrické energie ve společných částech domu zajišťuje vlastník domu, případně společenství vlastníků jednotek, a mají potřebu rozdělit takový náklad mezi uživatele bytů, dodávka elektrické energie pro byt je věcí jeho vlastníka či nájemce a je také výlučně jeho nákladem.

Pojištění

Jiným výlučným nákladem je pojištění domácnosti, které by nemělo chybět v žádné z uvedených forem bydlení. A vzhledem ke skutečnosti, že jeho součástí je i pojištění odpovědnosti členů domácnosti, vyplatí se věnovat pojištění domácnosti velkou pozornost. Spoléhat na starší pojistné smlouvy je ošidné, protože se od účinnosti současného občanského zákoníku výrazně zvýšil důraz na odškodnění v případě tzv. nemajetkové újmy (např. poškození zdraví třetí osobě, nebo škoda v důsledku způsobené dlouhodobé pracovní neschopnosti třetí osobě). Finanční dopady soudních sporů o náhradu škody mohou znamenat výrazný zásah do hospodaření jednotlivce i rodiny.

Vlastní bydlení

Zcela samostatným, leč naprosto zásadním nákladem je financování pořízení vlastního bydlení, ať již jde o hypoteční úvěry, nebo o úvěry ze stavebního spoření anebo úhradu splátek úvěru prostřednictvím bytového družstva. Ve všech případech se bude zpravidla jednat o rozhodující položku nákladů na bydlení. Tu ještě navíc mohou zvýšit náklady zajištění úvěru, případně pojištění včetně životního pojištění či pojištění schopnosti splácet své závazky. A zapomenout nelze ani na zařizování nového bydlení, které je možné financovat prostřednictvím dalšího úvěru či půjčky, které budou spojeny s dalšími náklady splácení závazků.

Standardní náklady bydlení

 • Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu.
 • Odměna statutárnímu orgánu.
 • Odměna správní firmě.
 • Pojištění domu.
 • Provozní náklady:
 • služby společných částí,
 • úklid (není-li zajišťován svépomocí),
 • spotřeba elektrické energie (osvětlení),
 • odpad,
 • provoz výtahu (je-li k dispozici),
 • zahradnické práce (je-li s nemovitostí spojen i pozemek, který je třeba udržovat),
 • rozvody televizního a rozhlasového signálu,
 • provoz a čištění komínů,
 • recepce,
 • ostraha.
 • Služby spotřebovávané v bytě:
 • teplo,
 • teplá voda,
 • studená vodaElektřina (zpravidla na základě samostatné smlouvy),
 • plyn (je-li k dispozici, na základě samostatné smlouvy).
 • Pojištění domácnosti.
 • Datové služby (internet).
 • Náklady pořízení bydlení (koupě bytu či vstup do bytového družstva):
 • náklady související se zajištěním financování,
 • náklady na vybavení bytu.

Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay