20. dubna 2024

Téma: Náklady na stavbu domu v ČR II

Kolik bude dům stát a o kolik je „pasivní“ dům dražší? Za jak dlouho se mi vícenáklad vrátí?

Jednoduché otázky, odpověď násobně delší. U velikostně stejného domu se díky možnostem kombinací dostáváme k velkému rozptylu cen – levnější stavební část, dražší systémy vytápění a větrání a naopak. Těžko se tak dá stanovit, co je to vlastně referenční dům. Vliv mají sezónní a meziroční změny, místo stavby (okolí Prahy/ versus Karlovarský kraj). Pro alespoň základní nástin je vhodné očistit náklady od ceny stavebního pozemku, plotů a terénních úprav, lišící se podle lokality. Založení stavby se také jinak provádí u svažitého pozemku. U domu jako takového záleží na aktuální vytíženosti stavební firmy nebo řemeslníků, a tím i na délce výstavby.

Pokud má stavební firma už ve svém firemním standardu např. okna s trojsklem, pak přechod na energeticky pasivní provedení je jen přidáním větší tloušťky izolace a doplněním vhodnou kombinací technických systémů. V tabulce 3 je porovnání jednoho z výrobců dřevostaveb v ČR, realizujícího zároveň základovou desku. Ceny jsou přepočítány na rok 2017 při založení na rovinatém pozemku a bez systémů vytápění a větrání (tomuto tématu se samostatně věnuje další příspěvek). Přechod na energeticky pasivní dům je poměrně jednoduchý – přidání izolace a některé dílčí optimalizace konstrukcí.

Jiný dodavatel ze stejného segmentu má základní cenu domu 150 m2 vztažné plochy bez vytápění, ohřevu TV a větrání cca 2 680 000 Kč, ve standardu okna s dvojsklem a obálka odpovídající spíše minimu požadavků. Pro realizaci energeticky pasivní varianty tak musí provést více zásahů, úpravu konstrukce apod. Cena stavební části je pak cca 3 280 000 Kč, tedy + cca 21 %. Nevychází se ale ze stejného technického základu a také zkušeností z realizací.

K částkám v tabulce a v doplňujícím příkladu je třeba přidat náklad pořízení systémů vytápění, větrání a ohřevu TV. Finance provozu a obnovy budou popsány v samostatném navazujícím článku.

Nelze paušálně stanovit běžnou porovnávací pořizovací cenu realizace. Jedná se mix mnoha vstupů a možností. Nezbývá proto než poptat potenciální dodavatele na základě optimalizované projektové dokumentace stavební části a technických systémů, v souladu s PENB a výstupů z něj, a porovnat aktuální nabídky.

Zdroj: Martin Jindrák, autorizovaných technik a energetický specialista, ČKAIT

Foto: Pixabay