29. května 2024

Téma: Negativní vlivy na výskyt plísní

Vytápění objektů zajišťuje snížení relativní vlhkosti vzduchu a zvyšuje teplotu vnitřních povrchů obvodových konstrukcí. Náklady na vytápění bytů se sníží po zateplení budovy. Toto stavebnětechnické opatření výrazně snižuje tepelné ztráty. Vnější zateplení budovy je téměř vždy spojeno s výměnou oken, která jsou více těsná. Proto je nutné v takových domech více větrat.

Nejčastější chyby při vytápění jsou: vytápění nedostatečné (na nízké teploty) – na chladných površích dochází ke kondenzaci vodní páry, vytápění jen části bytu – „pouští se“ teplý a zároveň vlhký vzduch do nevytápěné ložnice, spížní nebo šatní skříně s chladnými povrchy, přetápění místností – např. v kuchyních při vaření je ve vzduchu velké množství vodní páry, která kondenzuje na dosud chladnějších površích, vytápění nárazové (nerovnoměrné) – dochází ke kombinaci jevů spojených s nedostatečným vytápěním a přetápěním.

Při vytápění je možné se řídit doporučením návrhových teplot: obývací místnosti (pokoje, ložnice, jídelny, pracovny) a kuchyně: 20 °C, koupelny: 24 °C.

Základním hygienickým požadavkem je dostatečné větrání obytného prostředí. To je i požadavek podmiňující zdraví uživatelů bytů. Větráním se z bytů odstraňuje nejen vlhký vzduch, ale i další škodliviny: oxid uhličitý, spaliny a další toxické látky z ovzduší. Větráním se do bytů a domů přivádí kyslík.

K větrání dochází infiltrací nebo provětráváním.

Infiltrace je výměna vzduchu, k níž dochází funkčními spárami oken a venkovních dveří. Nejnižší je u nových typů oken. Uživatelé domů s novými okny tedy musejí v bytech větrat víc, než byli doposud zvyklí.

K provětrávání dochází otevíráním oken a dveří. V létě mohou být okna trvale otevřena. V zimním období je nevhodné trvalé otevření i malého profilu oken („na ventilačku“). Studený vzduch z venkovního prostředí ochlazuje povrchy v místnostech, ale k výměně vzduchu dochází jen v oblastech blízko oken. Důležité je větrat krátce celou plochou okna. Proudění vzduchu při větrání může zajistit i vysušení povrchů.

Negativní vliv na růst plísní má dále vysušování a odvlhčování zdiva (vysoušeči, odvlhčovači, mikrovlnné vysoušení), slunce (sluneční záření má dezinfekční účinky na mikroorganismy včetně plísní, zahřívá zdi a tím pomáhá vysušovat).

A na závěr drobné rady – vařit s pokličkou, instalovat komínovou digestoř, používat v koupelně ventilátor odvádějící vodní páru mimo budovu, sušit prádlo co nejvíce odstředěné v době, kdy jsme v bytě přítomni, nejméně jednou za hodinu důkladně vyvětrat, nedosušovat prádlo položením na topení. Není vhodné sušit prádlo v noci, kdy nemůžeme pravidelně větrat a kdy je v místnosti většinou nižší teplota. Nejvhodnější je použít pro sušení prádla některou z různých typů sušiček.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay