4. června 2023

Téma: Nemovitost v dražbě

Může se SVJ zúčastnit dražby? (III)

 Vlastníci jednotek umístěných v jedné budově či samotné společenství vlastníků jednotek (dále též jako „SVJ“) může mít mnohdy zájem na odkupu jednotky, která se v rámci dražby nabízí k prodeji. Motivace k odkupu jednotky mohou být různé – například SVJ může chtít prostory samo využít nebo jednotku plánuje samo prodat a mít tak přímý vliv na výběr kupujícího jakožto nového souseda.

Otázka, která v souvislosti s tímto vystává, zní, zda je SVJ oprávněno zúčastnit se dražby a odkoupit tímto způsobem jednotku?

Společenství vlastníků je zvláštní právnická osoba, jež je založena za speciálním účelem – zajišťování správy domu a pozemku. Jednou ze specifik SVJ je speciální právní subjektivita, tzn., že SVJ má způsobilost mít jen taková práva a povinnosti, které jsou součástí jeho předmětu činnosti.

Společenství vlastníků jednotek má v ustanovení § 1195 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jako „občanský zákoník“) výslovně vymezen předmět činnosti. Z tohoto ustanovení plyne, že společenství vlastníků jednotek může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku, SVJ má tedy zakázáno podnikat.

Dražba představuje zvláštní způsob uzavření smlouvy, nejenom té kupní. Stejně jako uzavíraní jiných smluv, ani účast v dražbě není pro SVJ vyloučena. Při úvahách o tom, zda je SVJ oprávněno účastnit se veřejné dražby na koupi jednotky umístěné v domě, je tedy nutno zodpovědět otázku, zda je SVJ způsobilé nabývat vlastnické právo k jednotkám umístěným v domě. Zákaz podnikání totiž ve svém důsledku omezuje SVJ i v tomhle směru.

Společenství vlastníků je oprávněno nabývat movitý i nemovitý majetek, účelem však může být pouze výkon správy domu a pozemku. SVJ by se tedy mohlo zúčastnit dražby v případě, že by jednotku v domě plánovalo užít ke správě domu či pozemku. Lze si představit situaci, kdy například dojde k uzavření kupní smlouvy na nebytovou jednotku, a to sklepa, za účelem skladování věcí potřebných ke správě domu.

Obdobný závěr plyne i z ustanovení § 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění, který pojednává o tom, kdo může být účastníkem dražby. Uvedené ustanovení výslovně nezakazuje účast společenství vlastníků jednotek, ale vzhledem k ustanovení § 1195 občanského zákoníku je nutné dovodit omezenou účast SVJ co do účelu. Lze si například představit situaci, kdy SVJ vydraží koupí vlastnické právo k pozemku, na kterém stojí stavba rozdělená na jednotky jednotlivých vlastníků.

Při zodpovězení otázky, zda se SVJ může účastnit dražby na odkup jednotky, je rovněž nutné zohlednit nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v platném znění, kde je v ustanovení § 16 je stanoveno, co může být příjmem SVJ a jaké příjmy jsou naopak vyloučeny. Z ustanovení § 16 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení plyne, že vyloučen je příjem SVJ z pronájmu společných částí domu, úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí, jakož i příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby. Tím spíš není možné, aby příjem SVJ spočíval v pronájmu bytové jednotky, k níž SVJ za tímto účelem převedlo vlastnické právo.

Obecně tak lze říci, že by účast na dražbě není pro SVJ vyloučena – je vždy třeba přistoupit ke zkoumání skutečného účelu, jež SVJ účastí sleduje. To se netýká jen veřejné dražby, ale obecně též nabytí vlastnického práva k jednotce, jež je v domě umístěna.

Pokud se SVJ nestihne přihlásit do dražby v určených lhůtách, má smůlu, neboť ty nelze nijak prominout. To se týká jak elektronických dražeb, u kterých je nezbytná předchozí registrace, tak též dražeb konaných za fyzické účasti osob.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay

 

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix