7. června 2023

Téma: Nemovitost v dražbě

Bytové družstvo obecně (IV)

Bytové družstvo je obchodní korporací ve smyslu ustanovení § 727 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Na rozdíl od družstva obecně, jež je založeno za účelem podnikání, bytové družstvo slouží primárně k zajišťování bytových potřeb jeho členů. Svůj účel naplňuje zejména tím, že svým členům pronajímá nebo jiným způsobem dává do užívání byty nebo jiné místnosti či nebytové prostory s bydlením související – typicky garáže. Zajišťováním bytových potřeb se rovněž rozumí nabývání vlastnických práv k nemovitostem do majetku družstva jakožto právnické osoby.

Bytovým družstvem je nejen družstvo, které má zajišťování bytových potřeb uvedeno ve svém předmětu podnikání (činnosti), ale i takové družstvo, jež bytové potřeby svých členů skutečně zajišťuje.

Z ustanovení § 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) plyne, že bytové družstvo je podnikatelem. Vedle shora uvedeného účelu tudíž může bytové družstvo rovněž podnikat, přičemž zákon výslovně upravuje oprávnění spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob. Podnikatelská činnost bytového družstva však není bezbřehá, neboť musí mít pouze doplňkový a vedlejší charakter a může být provozována jen potud, pokud neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů.

Člen družstva je vlastníkem družstevního podílu a je lhostejno, zda je jím právnická či fyzická osoba. Členství vzniká převzetím a splněním vkladové povinnosti, kterou určí stanovy. Vzhledem k tomu, že družstevní podíl je věcí v právním smyslu, může být též předmětem spoluvlastnictví.

Družstevní podíl je volně převoditelný, jeho převoditelnost navíc nelze vyloučit ani omezit, pokud má být nabyvatelem osoba splňující podmínky stanov. Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených.

Členům bytového družstva vznikají dvě specifická práva, a to právo uzavřít na dobu neurčitou smlouvu o nájmu družstevního bytu, který náleží k družstevnímu podílu. Druhé právo představuje stanovení nájemného v omezeném rozsahu, a to jen ve výši, která pokryje účelně vynaložené náklady bytového družstva na správu družstevních bytů. Oproti běžnému nájmu bytu či domu tudíž nájemné družstevního bytu představuje pro jednotlivé členy značnou výhodu – hovoříme o tzv. neziskovém principu družstevního nájmu. Ve zbytku se ale uzavření nájemní smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku o nájmu, pokud není stanoveno jinak (např. se nepoužije ustanovení o skončení nájmu).

V případě úmrtí člena družstva podíl přechází na dědice, který se tak stává členem družstva a nájemcem družstevního bytu, aniž by musel uzavírat novou nájemní smlouvu.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix