3. června 2023

Téma: Nový občanský zákoník posílil smluvní volnost

Na jednu stranu poskytuje tato skutečnost vyšší míru svobody, se kterou je však spojena odpovědnost za řádnou kontrolu smlouvy před jejím podpisem.

Zejména v oblasti převodů nemovitých věcí je nutné apelovat na zvýšenou pozornost a bedlivé prostudování veškerých smluv, které jsou spojeny s koupí nemovité věci. V tomto seriálu se alespoň obecně zaměříme na nejčastější smluvní typy spojené s převodem nemovité věci, a to rezervační smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvu a darování.

Mezi základní zásady ovládající smluvní právo patří zásada autonomie vůle, kterou je nutné chápat ve vztahu k dispozitivnosti většiny ustanovení o smluvním právu. Dispozitivností se rozumí možnost smluvních stran odchýlit se vlastním ujednáním od zákonné úpravy práv a povinností, pokud takové odchýlení zákon výslovně nezakazuje. Zakázána jsou však ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Nový občanský zákoník také klade důraz na bezformálnost právního jednání, kdy již řada smluv nemusí splňovat přísné formální požadavky. Z hlediska platnosti právního jednání se vychází z toho, že na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné.

Mezi další principy občanského práva můžeme řadit zásadu, že každý má povinnost jednat v právním styku poctivě, kdy nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu. Také je výslovně stanoveno v občanském zákoníku, že zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.

V rámci smluvního práva je však nutné smluvní volnost limitovat z hlediska ochrany slabší smluvní strany, a to např. spotřebitele nebo nájemce. Například jsou zakázána ujednání v rámci nájmu bytu nebo domu, které ukládají nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu nebo ujednání ukládající nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.

Smluvní volnost stran je omezena ustanoveními o ochraně spotřebitele, kterým je dán poměrně široký prostor v občanském zákoníku. Tyto ustanovení blíže specifikují povinnosti podnikatele vůči spotřebiteli k obsahu smlouvy, sdělení před uzavřením smlouvy, možnosti odstoupení od smlouvy a řešení neobjednaného plnění. Ustanovení na ochranu spotřebitele také vymezují některá zakázaná ujednání. U zakázaných ujednání ve spotřebitelských smlouvách se vychází z obecného principu, že za zakázaná ujednání se považují ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele (to neplatí pro ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem).

Smlouvy zakládají široká práva a povinnosti, kdy lze doporučit smluvním stranám vyhledat odbornou právní pomoc advokáta při sjednávání smlouvy.

Poznámka: Využité a citované ustanovení v článku: zejména § 1, § 6, § 7, § 8 § 574, § 1813 § 2239 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix